Werkgroepen

Binnen de Fontein zijn verschillende werkgroepen actief. Deze werkgroepen geven op hun eigen wijze invulling aan het omzien naar elkaar. In onderstaand overzicht worden de kerntaken van de verschillende werkgroepen weergegeven. In het menu links kunt u meer lezen over de verschillende werkgroepen.

Werkgroep Eredienst

 • Advies over Liturgie
 • Vormgeving diensten
 • Bijzondere diensten
Werkgroep Jeugd en Jongeren

 • Coördinatie Jeugdwerk
 • Catechese, Jeugdclub, etc.
 • Tienerdiensten
Werkgroep Kindernevendienst

 • Verzorgt Kindernevendiensten
 • Projecten voor Kerst en Pasen
Werkgroep Pastoraat

 • ‘Omzien naar elkaar’
 • Pastoraat in Kluftteams
 • Predikanten en Ouderlingen
 • Wijkcontactpersonen
Werkgroep Diaconaat

 • Verlenen van ‘Stille hulp’
 • Toerusting diaconale taak
 • Kerkomroep
Werkgroep Financiën

 • Beheer wijkfinanciën
 • Wijkaktie in september
 • Aktie Kerkbalans
Werkgroep Publiciteit

 • Wijknieuws in “Kerk in Stad”
 • Uitgave jaarlijkse Wijkgids
Werkgroep Oecumene

 • Oecumenische contacten
 • Oecumensche diensten
 • Vespers