Rondleiding in de Fontein door Kasper Bruens

Kaser H. Bruens, Noorderlicht 2018p

Van 23 mei tot 4 juli exposeert Kasper H. Bruens in De Fontein. Bruens is lid van de schildersgroep in het wijkgebouw De Skûle in Drachten. Tijdens deze expositie geeft Kasper Bruens  op woensdag 13 juni om 10.45 uur een rondleiding langs zijn schilderijen en vertelt hij hoe hij werkt.

Hij schrijft:
‘Tijdens de fietstochten met mijn Vader wees hij mij op de natuur. Als er zwaar weer op komst was dan zei hij: “Kijk Kasper, de Grote kunstenaar is weer bezig.” Zo leerde ik met liefde naar de natuur te zien. Na mijn werkzame leven in de Grafische industrie, waar wij de schoonheid van die natuur mochten weergeven, ben ik gaan schilderen. Ik heb via verschillende ateliers geleerd deze natuur naar mijn gevoel weer te geven.’

In De Fontein is onder andere te zien hoe hij zijn beleving van het Wad en van de seizoenen in beeld brengt.

De Fontein is geopend op woensdag van 10 tot 12 uur, donderdag van 10 tot 11 uur en zondag na de dienst van 11 tot 12 uur.

 Labels: ,