Zondagsbrief

Zondagsbrieven najaar 2017 (proef)

In de vergadering van het moderamen van de kerkenraad op maandag 7 augustus is besloten om voor een periode van 3 maanden voor De Fontein een zondagsbrief uit te geven. Motivatie: zie onder.

Zondagsbrief 10 december 2017

Zondagsbrief 3 december 2017
Zondagsbrief 26 november 2017
Zondagsbrief 19 november 2017 (Nieuwe Kerk)
Zondagsbrief 12 november 2017
Zondagsbrief 5 november 2017
Zondagsbrief 29 oktober 2017
Zondagsbrief 22 oktober 2017
Zondagsbrief 15 oktober 2017 (Nieuwe Kerk)
Zondagsbrief 8 oktober 2017
Zondagsbrief 24 september 2017
Zondagsbrief 17 september 2017 (Nieuwe Kerk)
Zondagsbrief 10 september 2017
Zondagsbrief 20 augustus 2017 (Nieuwe Kerk)

De volgende motieven hebben hierbij een rol gespeeld:

  • door de zondagsbrief kunnen de afkondigingen in de kerkdienst tot een minimum worden beperkt zoals de collecten, een korte mededeling over Amnesty International en de bestemming van de bloemen.
  • gebleken is dat bij een lange rij van mededelingen de informatie niet opgenomen wordt.
  • men kan de mededelingen thuis nog eens rustig nalezen.
  • de zondagsbrief kan, samen met de liturgie, ook bij de mensen die meeluisteren via de kerktelefoon worden thuis gebracht.
  • uit gesprekken blijkt dat er een groep gemeenteleden via de website van De Fontein/kerkomroep meeluistert; door de liturgie en de zondagsbrief op de website te plaatsen kunnen zij de informatie digitaal ontvangen.
  • door de zondagsbrief komt er ruimte om b.v. een diaconaal onderwerp speciaal te belichten