Rooster Kerkdiensten

Preekrooster 2017

S&T: Schrift en Tafel      NK: Nieuwe Kerk

januari juli
 1 ds M.P. Baas
 8 Mw J. van Beveren
15 M.P. Baas & F. de Smit (oec dienst, S&T)
22 ds E.J. Veldman, samen NK
29 ds F. Volbeda
Kerkzaal  2 ds M.P. Baas (afscheid knd)
 9 ds R. Fortuin
16 ds S. Bijl
23 ds E.J. Veldman, zomerdienst in Fontein
30 ds E.J. Veldman, zomerdienst in Fontein
februari augustus
 5 ds M.P. Baas
12 ds R. Fortuin
19 ds M.P. Baas, samen NK
26 ds R. Fortuin-Reijntjes
Raam  6 ds E.J. Veldman, zomerdienst in Fontein
13 ds M.P. Baas, zomerdienst in NK
20 ds M.P. Baas, zomerdienst in NK
27 ds M.P. Baas, zomerdienst in NK
maart september
 1 M.P.Baas & F. de Smit (aswoensdag)
 5 ds M.P. Baas
12 ds Y.P. de Groot
19 B.J. van de Langemaat, samen NK
26 ds M.P. Baas (S&T)
Stiltehoek  3 dienst olv gemeenteleden
    – Gerard Lof, Ben Gerdes
10 ds M.P. Baas
17 ds E.J. Veldman, start samen NK
24 ds M.P. Baas, (oec vredesdienst) S&T
april oktober
 2 ds P.D. Wolthaus
 9 ds M.P. Baas (Palmpasen)
    13 Wi Do M.P. Baas & J. van Beveren (S&T)
    14 Go Vr M.P. Baas & J. van Beveren
    15 St Za M.P. Baas & J. van Beveren (S&T)
16 ds M.P. Baas (Pasen)
23 ds T. Meijlink, samen NK (4e zondag)
30 Mw A. van der Heide
Orgel  1 dienst olv gemeenteleden
    – Renier Halsema, Johan Pruis
 8 Frans de Smit
15 gezamenlijke dienst in NK
    – Marga Baas
22 Marga Baas (m.m.v. de cantorij: Liederen van Luther)
29 Ynte de Groot S&T
mei november
 7 ds S. Bijl
14 Mw J. van Beveren
21 ds M.P. Baas, samen NK
    25 ds E.J. Veldman (Hemelvaart), samen NK
28 ds M.P. Baas
Hemelvaart   5 Marga Baas gedachtenisdienst
12 Marga Baas
19 gezamenlijke dienst in NK
    – Evert Jan Veldman
26 Joke van Beveren
juni december
 4 M.P. Baas & F. de Smit (1e Pinksterdag, oec dienst S&T)
11 ds M.P. Baas (Trinitatis)
18 ds A. van Ess, samen NK
25 ds M.P. Baas
Pinksteren   3 advent 1 Marga Baas en groep vieringen
    olv gemeenteleden/ Marleen Betten
10 advent 2 Marga Baas S&T
17 advent 3 gezamenlijke dienst in NK – Alberte van Ess
24 advent 4 Marga Baas
    24 kerstnacht Feike Volbeda
    25 kerst Marga Baas
31 oudjaar Marga Baas en vesper 19.30 uur Marga Baas