Bloemschikking 2018

Op deze zesde zondag van de veertigdagen- tijd horen we over Jezus intocht in Jeruzalem. Jassen en groene takken worden voor Hem op de weg gelegd. Mensen juichen. Dwars door alle juichen heen is de stem van het lijden al te horen. We zien de passiebloem (of anjer).

Pasen

Vandaag vieren we de overwinning van het leven op de dood.
Bij het noemen van haar naam ziet Maria de opgestane Heer.

Lees de
zondagen
met de
klok mee.
|
v
Op deze vijfde zondag van de veertigdagen- tijd horen we over het geheim van het leven verliezen en daardoor juist vinden. De klimop herinnert aan het doorgaande leven. De bloembol geeft weer hoe vanuit het donker van de aarde iets moois gaat bloeien. De narcis vertelt over de stem van God die vertelt over Zijn trouw.

Paascyclus
liturgisch bloemschikken
in de Fontein
2018

Na de vesper van 28 maart 2018 volgt een

Bloemschikcursus

Opgave via een lijst in de hal
Kosten: 5 euro

Op deze eerste zondag van de veertigdagen- tijd horen we over de verzoeking van Jezus in de woestijn. We zien een stam met twee uitgestoken armen. Rond één van de armen een warboel aan takken met doorns, zij verbeelden de stem van de diabolos, de verwarringzaaier. De witte kleine bloemen staan voor de engelen die voor Jezus zorgen.
Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe Jezus brood en vis deelt. Zijn delen maakt veel van weinig. Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe Jezus stem de handelaars de tempel uitdaagt. Sterk als het dikke touw rond de stam is Zijn handelen. Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd horen we over de verheerlijking op de berg.
Drie leerlingen zien Jezus, Mozes en Elia.
Het is een hemels moment dat ze vast willen houden, verbeeld in de drie hyacinten die hemels verlangen uitbeelden.
Gods stem klinkt, Jezus wordt de geliefde Zoon genoemd.