Wijknieuws 20: 11 – 25 november 2017

Bij de vieringen

Zondag 12 november gaat ds. Marga Baas voor in de ochtenddienst. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kunstwerken van Hiltje Koopmans die van 8 november tot en met 15 december een deel van haar werk in De Fontein exposeert.
Zondag 19 november is de derde zondag van de maand. We houden een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk om 9.30 uur. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

Huwelijksjubileum

Op woensdag 15 november a.s. zijn wij 60 jaar getrouwd. Dankbaar vieren wij dit jubileum in familiekring. Klaas Jan en Iet Bolt, Wegalaan 56, 9742 ND, Groningen

Dank

Zondag 22 oktober kreeg ik de bloemen uit De Fontein. Heel hartelijk dank daarvoor. De tumor op mijn tong wordt met bestraling bestreden. Als u dit leest zitten de eerste vijf keer erop en volgen er nog dertig. Het is fijn om te weten dat mensen met je meeleven.
Douwe-Anne Walsma

Hartelijk dank!

Onlangs mocht ik een prachtig boeket bloemen van de wijkgemeente De Fontein ontvangen, daarvoor mijn hartelijke dank en ook dank aan de gemeenteleden voor de kaarten die zij mij stuurden. Klaas v.d. Veen, Castorstraat 278

Mw. Haagsma (Siersteenlaan 422-22) wil de wijkgemeente De Fontein hartelijk dankzeggen voor het mooie boeket bloemen dat zij zondag 29 oktober j.l. mocht ontvangen.
Het deed mij erg goed te weten dat je niet vergeten bent!

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.
Mw. Corry Batenburg-Hoogenboom wordt verpleegd op afdeling Mare in het Heymans-centrum (Henri Dunantlaan 20, 9728 HD.)
Mw. Hilda Leuning-Hospers (Uranusstraat 50) verblijft eveneens in het Heymanscentrum;
zij is er om te revalideren ( eerste verdieping C 105,Henri Dunantlaan 20, 9728 HD).
Mw. Ank Jonkheer-van der Mark (Hoofdweg 424, 9765 CV Paterswolde) is na opname in het Else van der Laanhuis weer naar huis teruggekeerd.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Plotseling ziek, rustig over haar heen laten komen, moedig gedragen.
Nu geborgen in Gods liefde. Op 28 oktober is overleden Irene Rutgers-
Koelewijn
(Siersteenlaan 482-4) op 72-jarige leeftijd. Samen zijn wij 46 jaar getrouwd geweest.
De dankdienst voor haar leven is gehouden in de Fontein op donderdag 2 november door Joke van Beveren en de dienst is voortgezet in het crematorium te Groningen.
Haar naam is in Gods handpalm gegraveerd.
Wij danken u allen voor uw medeleven, liefde en gebeden, zij zijn ons tot grote steun en troost.
Met vriendelijke groeten, Wessel Rutgers en kinderen

Onze cantorij bestaat 50 jaar

Op vrijdag 24 november viert de cantorij van de “de Fontein” haar 50 jarig jubileum. 50 jaar oud dat moet dan wel een zeer belegen club zijn. Het tegendeel is waar. De cantorij is springlevend met ruim dertig enthousiaste leden. Onder leiding van onze cantrix José van Dijken willen we graag op vrijdagavond 24 november laten horen wat wij kunnen.
Natuurlijk zijn er die avond naast het vocale deel ook instrumentale bijdragen van diverse musici op het orgel, de piano, fluit, accordeon etc. Laat u verrassen in “de Fontein”. De feestavond begint op 20.00 uur en de kerkzaal gaat om 19.30 uur open. En niet onbelangrijk de toegang is gratis evenals de hapjes en drankjes.
Tot ziens op 24 november.
Koos Steketee, secretaris van de Cantorij

Gespreksmiddag

Iedereen is van harte welkom op de gespreksmiddag die gehouden wordt op
dinsdag 14 november van 14.30 tot 16.30 in ‘de Fontein’

‘Het levenseinde’


Denkt u er wel eens over na?
Weet u wat u zou willen, of juist niet?
Wat is er allemaal mogelijk?
Wat betekenen nu eigenlijk de termen euthanasie en palliatieve sedatie?
Wat is een wilsverklaring en wat kan ik daarin vastleggen?
Wat is ‘voltooid’ leven?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
ouderling Hessel Boersma, tel. 571 87 53 of met Joke van Beveren, tel. 0592-788603

Voor wie steek jij een lichtje op?

Op woensdag 1 november was De Fontein de hele dag vanaf 10.00 tot 19.00 uur geopend voor mensen uit de buurt. Iedereen was van harte welkom om ter gedachtenis van een overledene een waxinelichtje aan te steken in de kerkzaal. ’s Morgens vroeg kwamen enkele vaste bezoekers langs, maar in de loop van de dag maakten ook anderen van de gelegenheid gebruik – zowel enkele kerkgangers als een paar buurtbewoners. Het Dagblad van het Noorden wijdde er een column aan. Al met al reden genoeg om dit het volgend jaar te continueren.

Kaars voor de jeugdkerk

Wie op zondag 5 november in De Fontein aanwezig was, heeft het misschien wel gemerkt:
door Johan Pruis, de ouderling van dienst, werd aan het begin een derde, kleurige kaars aangestoken die na het moment van stilte door Lammie Dijkman meegenomen werd. Ze bracht die kaars naar de jeugdkerk. Voortaan zal op elke eerste zondag van de maand de kaars voor de tieners worden aangestoken om op deze manier de onderlinge verbondenheid van gemeenteleden uit verschillende generaties gestalte te geven.

Kunst in de kerk

Van 8 november tot en met 15 december is in De Fontein werk te zien van Hiltje Koopmans, zowel in de kerkzaal als in de overige ruimtes. Hiltje Koopmans is beeldend kunstenaar in Groningen en heeft eerder in de kerk geëxposeerd. Misschien herinnert u zich de vele fotobordjes met fragmenten en woorden van grafstenen. Ook ditmaal gaat het om foto’s, maar ook om voorwerpen en , zo zou je kunnen zeggen, installaties; allemaal met bladeren van bomen – soms één, soms ontelbaar vele. De blaadjes roepen gedachten op aan de kostbaarheid en kwetsbaarheid van een mensenleven. Op zondag 12 november wordt in de dienst aandacht aan de tentoonstelling geschonken. Hiltje Koopmans zal zelf aanwezig zijn.

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 23 oktober 2017

De opening van de vergadering vindt plaats met lied 994, “Voor hen die ons regeren”, aangezien komende week de nieuwe regering wordt beëdigd.
Een aantal gemeenteleden zijn deze week naar de Lutherstad Wittenberg.
In de wijkkrant Nummer 1 welke in Paddepoel en Selwerd wordt verspreid staat bijna op elke pagina iets over De Fontein met dank aan Dick Dijkstra; de scriba zal hem een bedankbriefje sturen..
Het doorgeven van adreswijzigingen en overlijden van de burgerlijke gemeente naar de kerkelijke gemeente blijft voorlopig bestaan. Hier zijn we heel blij mee.
Wanneer er een jeugddienst is (1e zondag van de maand) wordt er in de kerk een derde kaars aangestoken door de dienstdoende ouderling welke door één iemand van de jeugd wordt meegenomen naar hun eigen dienst.
Joke van Beveren is vanavond aanwezig om over haar werk en ervaring in De Fontein eentoelichting te geven. Ze is actief in Selwerd en De Es. Begin 2018 komen er weer bijeenkomsten over rouwverwerking, op 14 november is er een middag over Voltooid leven.
Op 14 oktober zijn de moderamina van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk onder leiding van Fred Tjeertsma bijeen geweest . Het was een zeer geslaagde dag waarin we elkaar (en ons zelf) beter hebben leren kennen en we gekeken hebben waar en hoe we elkaar kunnen helpen. Er komt een vervolg op 23 november met de gezamenlijke wijkkerkenraden.
Met ingang van november zullen de kerkenraadsvergaderingen om 19.30 uur beginnen.
Hans Vissers geeft een update over de stand van zaken betreffende De Fontein
Er zijn nog steeds constructieve gesprekken met alle partijen, op 7 november wordt er verder vergaderd.
De avond wordt afgesloten met het voorlezen van een gedicht van Don Helder Camara.
Hessel Boersma

Bijbellezen op donderdag

Donderdag 9 november komt de groep opnieuw bij elkaar in De Fontein, van 14.30 – 16.30 uur. We buigen ons over Matteus 25, 1-13. Ieder is van harte welkom!

Rondom 30

De eerstvolgende bijeenkomst van deze groep vindt plaats op 9 november 2017 om 20.00 uur
ten huize van Bettina Reitz-Joosse, Sumatralaan 21. We bespreken een van de verhalen uit de bundel van Peter Rollins, De orthodoxe ketter. Heb je belangstelling voor deze groep, dan kun je contact opnemen met ds. Marga Baas (De Fontein) of ds. Evert Jan Veldman (Nieuwe Kerk).

Solovoorstelling Kees van der Zwaard

Donderdag 16 november a.s. wordt in het kader van 500 jaar Reformatie in de Lutherse Kerk op initiatief van de Stedelijke Raad van Kerken een toneelvoorstelling over Luther gespeeld door Kees van der Zwaard: Hier sta ik. Dansen en vechten met Maarten Luther. De voorstelling begint om 20.00 uur. De kerk is geopend vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs: 5,- euro.

Kerkvrijwilligers gezocht voor ’t Blauwbörgje

Eens in de veertien dagen is er op vrijdagmorgen van 10.45 – 11.30 uur een viering met de bewoners van ’t Blauwbörgje. Er is een vast team van voorgangers, verbonden aan De Fontein , de Nieuwe Kerk en de St. Martinusparochie. De vieringen worden muzikaal begeleid door (beurtelings) twee vrijwilligers, die het orgel bespelen. Maar daarnaast zijn er andere vrijwilligers nodig: mensen die de bewoners van hun kamer halen, die hen tijdens de viering behulpzaam zijn bij het aanreiken van de bladzijden met de te zingen liederen, die koffie schenken en ieder weer naar de eigen plek terugbrengen. Deze groep kerkvrijwilligers heeft dringend nieuwe leden nodig! Wanneer u belangstelling hebt kunt u contact opnemen
met Ans Ensing, coördinator vrijwilligerswerk Dignis, Zonnelaan 8, 9742 BL Groningen. U kunt haar bellen ( tel. 06-10983724) of mailen (email: a.ensing@lentis.nl). Zij nodigt u vervolgens uit voor een kennismakingsgesprek en maakt een afspraak om een keer mee te draaien. Als u feeling hebt met het werk, wordt u door haar als vrijwilliger ingeschreven, krijgt u een contract en bent u daarmee ook verzekerd. U kunt voor meer informatie over ’t Blauwbörgje ook altijd even Lammie Bekkering aanschieten; zij doet al jarenlang bezoekwerk in dit huis en weet precies hoe de gang van zaken is rond de kerkelijke vieringen.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 21 vóór 19 november inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

13 november Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
15 november Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Het Duizendjarig Rijk,” uit ‘In Gesprek’nr.5 door Bouwina Knol. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.
24 november 50 Jaar Cantorij, muzikale avond in De Fontein, aanvang: 19.30.

Foto 1: de Ark in De Fontein.
Foto 2: Een sfeerbeeld van een levendige Najaarsmarkt.
Foto 3: De gedachtenisdienst was heel bijzonder!