Wijknieuws 17: 30 september – 14 oktober 2017

Bij de vieringen

Zondag 1 oktober is er weer een viering o.l.v. gemeenteleden. Ditmaal zullen Renier Halsema en Johan Pruis voorgaan.
Zondag 8 oktober is pastor Frans de Smit voorganger. De viering staat in het teken van werelddiaconaat. Bijzondere gasten zijn de Syrische jongeren die samen het New Life Choir vormen. Zij zullen enkele liederen ten gehore brengen!
Zondag 15 oktober, de derde zondag van de maand, is er een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk, waarin ds. Marga Baas zal voorgaan.

Karmeldagen

Op 2 en 3 oktober vinden de jaarlijkse bezinningsdagen voor de predikanten van de werkgemeenschap weer plaats. Net als voorgaande jaren verblijven we in het Karmelklooster in Drachten. Ditmaal gaan we aan de slag met de vraag, hoe in viering en verkondiging de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament aan de orde komt.

Hartelijk dank!

Lieve mensen,
We zijn heel blij met het prachtige boeket dat we onlangs kregen van De Fontein.
Jullie aandacht voor ons heeft ons goed gedaan.
Hartelijk dank voor deze warme belangstelling.
Riet en Frans Engelsman

Lieve mensen,
Al is het al weer enkele weken geleden, dat wij de bloemen van de kerk ontvingen,
onze dank is sindsdien alleen maar gegroeid! Wat een fijn teken van meeleven!
Hoewel wij al een hele tijd niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen en onze
stem in de cantorij te verheffen, zijn wij in gedachten vaak met de gemeente bezig.
Wij missen jullie!
Ank wordt op dit ogenblik verpleegd in het Else van der Laanhuis , hier in Eelde,
waar zij op advies van de huisarts is opgenomen. Haar toestand ging de laatste
tijd zo drastisch achteruit dat verpleging noodzakelijk werd geacht.
Het is een kortdurende opname: over enkele weken hoopt ze weer naar huis te kunnen.
Van haar en van mij een hartelijke groet en natuurlijk met dank voor de bloemen!
Cor Jonkheer

Dankbetuiging!

Graag willen wij de gemeente van De Fontein bedanken voor de prachtige bloemen die wij mochten ontvangen voor ons 55-jarig huwelijksfeest.
Wij waren blij verrast. Jan en Sjouk Jonker

Beste gemeenteleden,
Wij willen jullie bedanken voor alle aandacht, kaartjes en bezoek tijdens het verblijf van Aant Post in het Heymanscentrum en na zijn overlijden.
Het heeft ons heel goed gedaan, zeker toen ik ook nog de bloemen van de kerk mocht ontvangen.
Met een hartelijke groet,
Tine Post-de Vries en kinderen

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Mw. Irene Rutgers-Koelewijn is heel ernstig ziek. Zij wordt verzorgd in Maartenshof (Noord West, tweede verdieping, kamer 12) en stelt meeleven uit De Fontein erg op prijs.
Dhr. Ben Gerdes werd geopereerd aan zijn heup, maar werd een dag later al weer uit het ziekenhuis ontslagen om thuis verder te revalideren.
Dhr. Klaas van der Veen heeft in het Martini Ziekenhuis gelegen met een dubbele aneurysma. Hij is inmiddels geopereerd en weer thuis, maar het kost zeker veel tijd om te herstellen.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op dinsdag 19 september is in de leeftijd van 89 jaar Willem Piet (Wim) van der Veen overleden. Sinds 2005 was hij de weduwnaar van Liesbeth (Lies) Karsten. De laatste tijd van zijn leven woonde hij in de Pelsterhof. Op zaterdag 23 september is de afscheidsdienst gehouden in de aula van Selwerderhof. Voorganger was mw. Joke van Beveren. Aansluitend vond de begrafenis plaats.

Bedankt voor jullie inzet!

Een bedankje is hier op zijn plaats voor De Fontein, De Bron en De Nieuwe Kerk.
Wij willen jullie allen graag bedanken voor de geweldige steun die jullie ons geven voor ons project in
Kololi ( Gambia – West Afrika )
N.B. Lees verder voor het complete verhaal, ga naar Stad Noord.

Zondag van het werelddiaconaat m.m.v. het Syrisch vluchtelingenkoor New Life

In de Fontein is er op 8 oktober de zondag van het werelddiaconaat.
Met medewerking van de ZWO-leden van de werkgroep diaconaat wordt er tijdens de dienst aandacht gevraagd voor vrouwen in Zuid-Soedan.
Zij lijden zwaar onder het voortdurende geweld, onder discriminatie en armoede.
De organisatie ERP ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining, zaaigoed en het houden van bijen. De honing levert een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op.
De eerste collecte is voor dit doel.
De dienst wordt ondersteund door New Life. Ongeveer 10 jonge mensen, afkomstig uit Syrië, hebben elkaar in Groningen leren kennen. Stuk voor stuk hebben ze een hartverscheurend verhaal over alles wat ze achter hebben moeten laten en wat ze verloren zijn door de verschrikkelijke oorlog.
Met hun zang willen ze echter een positieve boodschap uitdragen over vluchtelingen.
Een van de vluchtelingen zal ook als gastspreker iets van zijn levensverhaal aan ons vertellen.
U leest het, de dienst heeft een tweeledig karakter. Alles met elkaar wordt het een prachtige dienst.
We hopen velen van u op deze zondag te mogen begroeten.
Bram van Huis.

Vrijwilligersavond 12 oktober in De Fontein

U, vrijwilligers van De Fontein worden van harte uitgenodigd voor een vrijwilligersavond.
Vanaf 19.30 is De Fontein open en ontvangen we u met een kopje koffie of thee.
Aansluitend vertonen we de film, “Hier ben ik” waarin ds. Ad van Nieuwpoort en een aantal van zijn gemeenteleden worden geportretteerd. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje.

U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging, digitaal (via mail) of op papier.

Om een indruk te krijgen op hoeveel vrijwilligers we kunnen rekenen zouden we het op prijs stellen dat u dit van te voren zou willen aangeven.
Dit kan via mail, hessel.boersma@gmail.com of een strookje in te leveren in een doos welke we in de kerk zullen neerzetten.

We hopen dat u allemaal aanwezig kunt zijn. Mocht vervoer een probleem voor u zijn wilt u dit dan ook aangeven, dan kunnen we vragen of iemand u haalt en weer naar huis brengt.
Namens de werkgroep Pastoraat,
Anne Borgerink
Hessel Boersma

Bijbel op donderdag

De eerste bijeenkomst van deze groep vindt plaats op donderdag 5 oktober, van 14.30-16.30 uur in De Fontein. We buigen ons over het evangelie voor zondag 15 oktober: Matteus 22, 34-46. Begeleiding door ds. Marga Baas.

Rondom dertig

Deze gespreksgroep gaat weer beginnen op donderdag 12 oktober. Net als vorig jaar gaan we op de avonden in gesprek over de korte gelijkenissen uit het boekje ‘De orthodoxe ketter’ (’The orthodox heretic’) van de Ierse schrijver/theoloog/filosoof Peter Rollins. We worden daarbij steeds bijgestaan door beurtelings ds. Evert Jan Veldman (Nieuwe Kerk) en ds. Marga Baas (De Fontein). Op 12 oktober zal Evert Jan aanwezig zijn. We komen bij elkaar ten huize van Coos en Mathilde, Hazelaarstraat 44 (Selwerd). Aanvang: 20.00 uur. Nieuwe deelnemers van harte welkom!

Training lectoren

Op zaterdag 7 oktober van 9.30-12.00 uur vindt voor lectoren en ambtsdragers een korte training plaats in de Nieuwe Kerk, o.l.v. Evert Jan Veldman en Marga Baas. De nadruk ligt op begrip van de te lezen tekst en de wijze van presentatie. Dezelfde training wordt op 18 november en 9 december gegeven.

Foodfestival in De Fontein

Preischotels, kip met kaneel, huzarensalades, rundvlees met uien en rode kool met appel. Slechts een deel van het aanbod tijdens het Luthers Foodfestival dat op de vrijdagavond in de startweek werd gehouden. De kerkzaal en gang van De Fontein boden plaats aan verschillende gezellige food-kramen, de predikanten verzorgden het drankjesbuffet en er vormden zich lange rijen voor de pannenkoek-kraam in een aangebouwde tent. De avond werd opgeluisterd door troubadour Otto Teppema. Met 110 gasten kan de startweekcommissie en de kookgroep onder leiding van Bouwien Knol spreken van een groot succes. De grote groep vrijwilligers bestaande uit onder meer de klusgroep, opbouwers, opruimers, afwassers en de vele koks werden door Menno Pool van de commissie bedankt met de wens dat iedereen er volgend jaar weer bij is!

‘Kunstpraatje’

Woensdag, 13 september jl. heeft Cees Lindhout zijn werk toegelicht in een geanimeerd ‘kunstpraatje’. Dat werk was gedurende de zomermaanden te zien op een tentoonstelling in De Fontein. U hebt daar eerder over kunnen lezen en foto’s van bekijken in Kerk in Stad nummer 14: ‘Expositie Cees Lindhout in De Fontein’.
Een tiental bezoekers luisterde naar de informatie die Cees gaf bij de diverse plekken die hij schilderde: kerkinterieurs, landschappen en luchten.
Ook vertelde hij over zijn manier van werken en hoe hij daartoe gekomen was. Hij is amateur en letterlijk een ‘zondagsschilder’, zoals hij zelf zei, omdat hij alleen dan tijd had om te schilderen. Door de week was hij te druk met zijn werk. Ook heeft Cees jarenlang les gegeven in het ‘Vinkhuys’. Hij blijkt behalve een goede observator, een innemend en enthousiast verteller. Uitgebreid ging hij op de verschillende vragen in.
Dit maakte het opnieuw bekijken van zijn werk nu extra boeiend.

Kunst in de Fontein

Voor informatie klik hier

Open avond voor 40-60 jarigen

Op dinsdag 10 oktober a.s. is in De Fontein een open avond voor mensen tussen de 40 en 60 jaar. Het doel is om elkaar te ontmoeten, samen in gesprek te gaan, te peilen waaraan behoefte is en wat de mogelijkheden zijn. Kan de geloofsgemeenschap iets voor je betekenen? Mis je bepaalde dingen in de kerk? Hebben we elkaar onderling iets te bieden? Heb je suggesties en voorstellen? Dat zijn de vragen die aan bod zouden kunnen komen. Misschien ontstaat uit deze ontmoeting een nieuw en inspirerend initiatief.
In principe wordt ieder hiervoor persoonlijk uitgenodigd, maar mocht je geen brief hebben ontvangen, beschouw dit bericht dan als een hartelijk welkom aan jouw adres! Info en opgave (voor 8 oktober) bij Marga Baas.

In de sporen van Emo, Liudger en Bernlef

We gaan opnieuw wandelen in de provincie Groningen: pelgrimages langs plekken die getuigen van een ver verleden, verbonden met namen als abt Emo, Liudger en Bernlef.
De eerste tocht is gepland op zaterdag 21 oktober 2017. Herma Uiterwijk en ik stippelen een dezer dagen de route uit.
Opgave en info: Marga Baas (T 050-5798508; E marga.baas@home.nl).

Agenda

4 Oktober Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Deel je leven,” uit ‘In Gesprek’nr.3 door Jellie Smit. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.
9 Oktober Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: Vooraf aan het etentje kon men een drankje halen bij de pastores.
Foto 2: De minstreel die het etentje opvrolijkte met muzikale klanken.
Foto 3: Cees Lindhout vertelt enthousiast aan zijn toehoorders over zijn bevlogenheid met de schilderkunst.