Wijknieuws 16: 15 – 29 september 2018

Bij de vieringen

Zondag 16 september is de derde zondag van de maand. De dienst in de Nieuwe Kerk draagt een feestelijk karakter en staat in het teken van de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Het thema luidt: Ja, ik wil! Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. Aansluitend is er niet alleen gelegenheid tot ontmoeting en koffiedrinken, maar kunt u zich ook oriënteren op enkele kerkelijke activiteiten door een kijkje te nemen bij de kraampjes op de infomarkt.

Zondag 23 september vieren we een oecumenische dienst van Schrift en Tafel, waarin aandacht geschonken wordt aan de thematiek van de vredesweek (15 t/m 23 september): Generaties voor Vrede.
We hebben gekozen voor de lezingen die aangereikt zijn voor de eerste zondag van de vredesweek (zondag 16 september): Jesaja 45, 20-25 en Jacobus 2, 1-18 en Marcus 9, 14-29.
In deze dienst treden Thom van Dijk, Leen Peeman en Bouwina Knol af als ambtsdragers.
Voorgangers zijn: pastor Frans de Smit en ds. Marga Baas. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken. Het orgel wordt bespeeld door Dick Dijkstra.

Zondag 30 september zal Joke van Beveren voorgaan, samen met ds. Marga Baas. In deze dienst nemen we afscheid van Joke als kerkelijk werker.

Vesper op woensdag 19 september

Woensdag 19 september vindt in het kader van de startweek in De Fontein een vesper plaats,
waarin het thema en de lezing van de startzondag terugkeren, nu in de verstilde vorm die eigen is aan een getijdengebed. Voorganger is ds. Marga Baas. Aan de vesper wordt meegewerkt door de cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken (piano) en door Marian Kamstra (blokfluit). De viering begint om 19.00 uur. Van harte welkom!

Een bedankje.

Inmiddels ben ik begonnen met mijn nieuwe baan in Utrecht en verhuisd naar een appartementje in Bunnik.
Ik wil graag iedereen van De Fontein en ook van de Nieuwe Kerk, De Bron en de Martinikerk bedanken voor hun gastvrijheid, warmte en gezelligheid in de 4,5 jaar dat ik in Groningen woonde. Deze gemeente was een plek waar ik me geborgen en thuis voelde.
Heel erg bedankt voor alles!
Groeten, Hannah Wapenaar

Meeleven in De Fontein

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ds. Marga Baas.

De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op 11 augustus is in de leeftijd van 94 jaar Dirkje Bulthuis-Boersma overleden.
Zij woonde aan de Berkenlaan 156. De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden.

Loket levensvragen

Iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur is Marga Baas in de kerk aanwezig . Zij is beschikbaar voor ieder die haar wil spreken.

Bloemschikken

Op woensdag 19 september heeft u vanaf 20.00 uur ook de mogelijkheid tot bloemschikken in De Fontein onder de deskundige leiding van onze “schikgodinnen”. Wie belangstelling heeft kan zich opgeven op de lijst in de hal.
De kosten bedragen 5 euro.

Maaltijd

Vrijdag 21 september is er een culinair festijn in De Fontein. Inloop vanaf 18.00 uur. Aanvang 18.30 uur. Ook hiervoor kunt u zich opgeven in de hal.

Extra deurcollecte voor Syrie en het Midden-Oosten

Op zondag 23 september wordt er een extra deurcollecte gehouden in De Fontein voor de kerken in het Midden-Oosten. Kerk in Actie luidt de noodklok tijdens de actieweek van 23 tot en met 30 september. Na 7 jaar oorlog in Syrie zijn de gevolgen groot. Kerken hebben het moeilijk. Tweederde van hun leden is gevlucht en veel gebouwen zijn verwoest. Er is nauwelijks onderwijs, er is onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en water. Toch zijn de kerken niet verdwenen. Tijdens de oorlog en de gevechten kwamen de achtergebleven christenen samen om te bidden. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er voorzichtige tekenen van hoop. Heel langzaamaan keren de eerste jongeren terug. Maar ondersteuning vanuit Nederland kunnen zij daarbij hard gebruiken om het land te herstellen en een toekomst op te bouwen. Niet alleen in Syrie, maar ook in Irak, Libanon, Jordanie en Egypte hebben de kerken het moeilijk en uw steun nodig. Laten we samen in actie komen om de kerken in het Midden-Oosten te versterken, zodat de kerk blijft bestaan en mensen nieuwe hoop krijgen! Helpt u mee? Van harte aanbevolen!
Werkgroep Diaconaat

Wandelen met aandacht

WIJ Selwerd (Eikenlaan 288-6), De Poort (Moesstraat 20), De School voor praktische filosofie en spiritualiteit (Plutolaan 327), het wijkbedrijf Selwerd (Bottelroosstraat 3) en De Fontein (Eikenlaan 255) organiseren voor buurtbewoners en andere geïnteresseerde stadjers in het seizoen 2018/2019 enkele wandelingen van ca. 6 à 7 km in en om Selwerd. De wandelingen hebben elk een eigen thematiek. Niet de sportiviteit staat voorop, maar het thema en de onderlinge contacten die al lopend kunnen ontstaan.
De eerste wandeling vond plaats op woensdag 5 september jl. Het was een tocht langs de Paddepoelsterweg en het Van Starkenborghkanaal. Start- en eindpunt was het kerkgebouw De Fontein. Na een kop koffie en wat achtergrondinformatie gingen elf wandelaars deze stralende morgen op pad. Onderweg werd stilgestaan bij de vier gedichten langs de route, die alle op eigen wijze het verre verleden oproepen van het kasteel en het klooster van Selwerd. Voor de liefhebbers was er aan het einde van de tocht een kop soep in de kerk.
De data voor de volgende wandelingen zijn al bekend: 7 november, 9 januari en 6 maart. Op 7 november voert de tocht langs enkele hofjes en gasthuizen in de stad. Start- en eindpunt is dit keer De Poort. Info en aanmelding (tot 5 november) bij Evert Bosscher (E: evert.bosscher@wij.groningen.nl).

Fotoworkshop:Verstilling

Op zaterdag 6 oktober van 9.30-12.00 uur organiseert De Fontein de eerste fotoworkshop van dit seizoen. Het thema is: Verstilling. De workshop is bestemd voor ieder die plezier heeft in fotograferen.
We beginnen om 9.30 uur in De Fontein. Na een kop koffie, een korte toelichting op het thema en enkele tips gaan we daadwerkelijk aan de slag. We gaan fotograferen op Selwerderhof (Iepenlaan 204) om de sfeer van de begraafplaats vast te leggen. Het is handig om per fiets (of auto) naar De Fontein te komen, dan kunnen we rond 10.00 uur fietsend (of met de auto) ook van de kerk naar de begraafplaats. Aan het einde van de morgen verza-melen we ons in het theehuis. Het plan is om een selectie van de foto’s op de achterwand van De Fontein te laten zien, vanaf de open dag op 31 oktober (Voor wie steek jij een lichtje op?) tot en met de laatste zondag van november. Mocht het 6 oktober erg slecht weer zijn, dan is er een alternatief binnenprogramma in De Fontein.
Belangstellenden kunnen zich tot 30 september 2018 als deelnemer aanmelden bij
Dikkie van Dommelen (dikkievandommelen@hotmail.com) of Auke Faber (aukefaber@live.nl).

Pelgrimeren door de provincie

Ook in het seizoen 2018-2019 organiseren Herma Uiterwijk en Marga Baas weer een drietal stevige wandelingen in de noordelijke provincies. Noteer de data al vast in uw agenda: zaterdag 13 oktober 2018, zaterdag 19 januari en zaterdag 13 april 2019. De eerste tocht op 13 oktober is een wandeling van ca. 14 km door de Onlanden. Start- en eindpunt is het Transferium van Hoogkerk. We verzamelen ons daar om 10.00 uur. Aanmelding voor 10 oktober bij: marga.baas@home.nl

Septemberactie

In deze maand zullen alle gemeenteleden de grote envelop ontvangen met het nieuwe exemplaar van De Fonteinkrant, het boekje Bezinning en bezieling met het stedelijk aanbod van gesprekskringen en activiteiten voor 2018-2019 en de oproep om aan de start van het seizoen weer bij te dragen aan de financiële wijkactie. Van harte aanbevolen!

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 17 vóór 23 september a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

19 september Oec. Vesper in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
19 september Workshop bloemschikken, aanvang: 20.00 uur.
21 september Culinair 3-gangendiner in De Fontein, aanvang: 18.30 uur. Inloop 18.00 uur.
24 september Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
26 september Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Door Uw licht zien wij het licht,” door Janny Oldenkamp. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: ’ t Is weer voorbij die mooie zomer! De Fontein in een stemmig najaarszonnetje.
Foto 2: Gezellig even bijpraten.