Wijknieuws 12: 10 juni – 24 juni 2018

Bij de vieringen
Zondag 17 juni is de derde zondag van de maand. We hebben een gemeenschappelijke viering in de Nieuwe Kerk met leden van de Bron en de Nieuwe Kerk. Ds. Alberte van Ess zal voorgaan.
Zondag 24 juni is de overstapdienst voor Annelore Helmantel en Sietse Boersma. Zij verlaten de kindernevendienst en gaan na de zomervakantie allebei naar de middelbare school. De voorbereidingen zijn nog in volle gang. We kunnen al wel verklappen dat het Bijbelboek Ruth centraal staat – een verhaal over vriendschap en trouw, over mensen die voor elkaar instaan en op die manier iets van Gods goedheid zichtbaar maken. Voorganger is ds. Marga Baas.

De zeven deugden als levenskunst
Zondag 22 en 29 juli en zondag 5, 12, 19 en 26 augustus vieren we in Groningen Noord de zomerdiensten. De eerste drie vinden plaats in De Fontein met ds. Evert Jan Veldman als voorganger; de overige drie vinden plaats in de Nieuwe Kerk met ds. Marga Baas als voorganger. In De Bron worden zes diensten gehouden o.l.v. gemeenteleden.
Als thema is dit jaar gekozen voor de zeven deugden als kunst om te leven: verstandigheid, rechtvaardigheid, moed, matigheid, geloof, hoop en liefde. Telkens zullen een of twee deugden worden belicht vanuit de traditie, de beeldende kunst en een verhaal uit de Bijbel. De diensten worden voorbereid door gemeenteleden en voorgangers samen.
De voorbereidingsbijeenkomsten vinden plaats op: maandag 16 juli, 23 juli en 30 juli in de consistorie van de Nieuwe Kerk o.l.v. ds. Evert Jan Veldman; en op maandag 6 augustus, 13 augustus en 20 augustus in zaal 3 van De Fontein o.l.v. ds. Marga Baas. Je kunt je een of meer diensten mee voorbereiden. Opgave bij ds. Evert Jan Veldman of ds. Marga Baas.

Bedankt!
Zondag 27 mei werden wij verrast met een prachtig boeket bloemen van de kerk.
We kregen dit boeket i.v.m. het overlijden van onze moeder, we hebben een zware tijd achter de rug, het begon in 2017 toen vader ziek werd en begon te dementeren en uiteindelijk opgenomen werd in de Twaalfhoven te Winsum. Er was veel zorg ook voor moeder die achter bleef, vader overleed op 1 september 2017 op 90 jarige leeftijd. Het was een tijd wat de nodige zorgen met zich mee bracht.
Met moeder ging het ook steeds slechter, het was ook de reden dat ik vaak vlak na de collecte de kerk al uit ging om moeder op te halen om haar mee te nemen naar ons huis en haar om 5 uur weer naar haar huis in de Prunusstraat te brengen.
Moeder is op 13 april opgenomen in Winkheem, ook in Winsum waar ze op 16 mei op 92- jarige leeftijd is overleden.
Hierna was er nog van alles te regelen het huis moest leeg enz.
Er zal nu weer een rustige tijd voor ons aan breken zodat ik weer meer tijd heb voor het kerkelijk gebeuren.
We willen u/jullie allemaal bedanken voor de bloemen en kaarten voor blijk van medeleven, het heeft ons erg goed gedaan.
Lieve groet, Laura en Ria Schuttinga

Meeleven
Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk contact opnemen met ds. Marga Baas of Joke van Beveren.
Dhr. Klaas Keijzer (Vinkhuizen) is voor onderzoek opgenomen in het Martiniziekenhuis.
Dhr. Albert van Wijk (Selwerd) is opgenomen in het UMCG voor een ingrijpende operatie.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Inloopochtend – loket levensvragen
Met ingang van mei zal ds. Marga Baas iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de kerk aanwezig te zijn. Zij is beschikbaar voor iedereen die haar wil spreken. Bij ziekte en in vakantieperiodes zal Joke van Beveren haar plaats innemen.

Autodienst
Gemeenteleden voor wie het niet mogelijk is op eigen gelegenheid naar De Fontein of de Nieuwe Kerk te komen, kunnen gebruik maken van de autodienst. U hoeft alleen maar even contact op te nemen met Bram van Huis, die de autodienst organiseert. Dat kan per telefoon (050-5773562) of per mail (bvanhuis@home.nl).

The Future in Our Hands @Bij:
De High tea-bijeenkomst was tevens de afsluiting van een 2-jarige samenwerking met de stichting ”The Future in Our Hands” , die de werkgroep Diaconaat van De Bron en De
Fontein met de stichting onderhielden.

Inleverdata kopij Kerk in Stad Kopij voor Kerk in Stad nr. 13 vóór 25 juni a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.