Wijknieuws 11: 2 – 10 juni 2018

De vieringen

Zondag 3 juni is er een jongerenviering. Niet alleen bedoeld voor jongeren, maar voor de hele gemeente! De dienst is voorbereid samen met de jongeren van de tienerdienst van De Fontein en heeft als thema: “Houd jij je aan de regels?”. Uitgangspunt is de lezing uit Marcus 2, 23 – 3, 6. Hierin ‘overtreden’ Jezus en zijn leerlingen de sabbatsregels. Waarom zijn er regels en moet je je er altijd en overal aan houden?
Voorgangers zijn Ben Gerdes en Marleen Betten. Komt allen!

Zondag 10 juni buigen we ons over het Bijbelboek Job. Job wordt in zijn leven en geloven zwaar op de proef gesteld. Hoe valt het lijden dat hem overkomt te rijmen met een God die goed en rechtvaardig is? Met de antwoorden en verklaringen van anderen kan hij niet uit de voeten. Hij blijft hopen op God tegen God. In deze dienst wordt de heilige doop bediend aan Sarai Amaris Dorien Wattimury, dochter van Ruben en Merle Wattimury-Peters, zusje van Leah. Voorganger is ds. Marga Baas.

Oproep
Zondag 22 en 29 juli en zondag 5, 12, 19 en 26 augustus vieren we in Groningen Noord de zomerdiensten. De eerste drie vinden plaats in De Fontein met ds. Evert Jan Veldman als voorganger; de overige drie vinden plaats in de Nieuwe Kerk met ds. Marga Baas als voorganger. In De Bron worden zes diensten gehouden o.l.v. gemeenteleden.
Als thema is dit jaar gekozen voor de zeven deugden als kunst om te leven: verstandigheid, rechtvaardigheid, moed, matigheid, geloof, hoop en liefde. Telkens zal een van de deugden worden belicht vanuit de traditie, de beeldende kunst en een verhaal uit de Bijbel. De diensten worden voorbereid door gemeenteleden en voorgangers samen.
De voorbereidingsbijeenkomsten vinden plaats op: maandag 16 juli, 23 juli en 30 juli in de consistorie van de Nieuwe Kerk o.l.v. ds. Evert Jan Veldman; en op maandag 6 augustus, 13 augustus en 20 augustus in zaal 3 van De Fontein o.l.v. ds. Marga Baas. Je kunt je een of meer diensten mee voorbereiden. Graag even contact opnemen met Marga Baas!

Meeleven
Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma of Lamke Dijkstra . Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk contact opnemen met ds. Marga Baas of Joke van Beveren.
Mw. Gé de Vlieger-Boer heeft in het UMCG een heupprothese gekregen. Ze is uit het ziekenhuis ontslagen en revalideert op de speciale afdeling in De Brink in de verwachting binnen afzienbare tijd weer naar haar eigen appartement aldaar te kunnen terugkeren.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken
Op 14 mei is in de leeftijd van 84 jaar overleden dhr. Jan Schuilenberg. Met zijn vrouw woonde hij in Vinkhuizen.. Op dinsdag 22 mei was er om 13.30 uur  in De Fontein een dienst van danken en gedenken o.l.v. ds. Marga Baas en dhr. Rob Kroes (lid van de uitvaartgroep). Aansluitend vond in besloten kring het laatste afscheid plaats in aula 2 van het crematorium te Groningen.

Kunst in De Fontein @Bij:
Van 23 mei tot 4 juli exposeert Kasper H. Bruens in De Fontein. Bruens is lid van de schildersgroep in het wijkgebouw De Skûle in Drachten.

Hij schrijft:
‘Tijdens de fietstochten met mijn Vader wees hij mij op de natuur. Als er zwaar weer op komst was dan zei hij: “Kijk Kasper, de Grote kunstenaar is weer bezig.” Zo leerde ik met liefde naar de natuur te zien. Na mijn werkzame leven in de Grafische industrie, waar wij de schoonheid van die natuur mochten weergeven, ben ik gaan schilderen. Ik heb via verschillende ateliers geleerd deze natuur naar mijn gevoel weer te geven.’
In De Fontein is onder andere te zien hoe hij zijn beleving van het Wad en van de seizoenen in beeld brengt.
De Fontein is geopend op woensdag van 10 tot 12 uur, donderdag van 10 tot 11 uur en zondag na de dienst van 11 tot 12 uur.

Op woensdag 13 juni geeft Kasper Bruens om 10.45 uur een rondleiding langs zijn schilderijen en vertelt hij hoe hij werkt.

Inloopochtend – loket levensvragen
Met ingang van mei zal ds. Marga Baas iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de kerk aanwezig te zijn. Zij is beschikbaar voor iedereen die haar wil spreken. Bij ziekte en in vakantieperiodes zal Joke van Beveren haar plaats innemen.

Autodienst @Bij:
Gemeenteleden voor wie het niet mogelijk is op eigen gelegenheid naar De Fontein of de Nieuwe Kerk te komen, kunnen gebruik maken van de autodienst. U hoeft alleen maar even contact op te nemen met Bram van Huis, die de autodienst organiseert.

Inleverdata kopij Kerk in Stad
Kopij voor Kerk in Stad nr. 12 vóór 11 juni a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda
11 juni Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: Het Noorderlicht.
Foto 2 + 3: Bijpraten in de koffiekamer.