Wijknieuws 11: 10 – 24 juni 2017

De vieringen

Zondag 11 juni is het zondag Trinitatis, de zondag die getoonzet wordt door de drieklank van Gods Naam: Vader, Zoon en Geest. We gedenken en vieren nogmaals – na de grote feesten van Kerst, Pasen en Pinksteren – hoe God zich laat kennen en mensen telkens weer anders nabij komt. Centraal staat Johannes 3, 1-16. Het evangelie maakt ons deelgenoot van de nachtelijke ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus. In het gesprek dat zich tussen deze beide leraren van Israël ontspint, wordt het geheim van Gods omgang met mensen verwoord als een opnieuw of van boven af geboren worden.

Zondag 18 juni is het de derde zondag van de maand. We houden een gezamenlijke viering met de gemeenteleden uit De Bron en de Nieuwe Kerk in de Nieuwe Kerk. In deze dienst gaat ds. Evert Jan Veldman voor.

Zondagmiddag 18 juni: Festival van de 10 mooiste Bijbelverhalen

De Bijbel staat vol bijzondere verhalen. Verhalen die ons raken, die ons ontroeren en waar we onszelf in herkennen. Vorig jaar werd kerkgangers en Stadjers gevraagd naar hun mooiste Bijbelverhaal. Daar kwam een top tien uit, waarvan elke maand een verhaal bekend werd gemaakt. Op zondag 18 juni wordt tijdens een verhalenfestival in het Noorderplantsoen de nummer 1 onthuld. Het festival is een belevenis voor jong en oud, een middag vol muziek, theater, lezingen en leuke activiteiten!
Van 13.30 tot 18.00 uur staat het Noorderplantsoen rond de muziekkoepel in het teken van de 10 Mooiste Bijbelverhalen. Burgemeester Peter den Oudsten houdt een Preek van de Leek, er is muziek van de band Half A Mile, theater, een lezing van journalist/schrijver Frank Westerman en nog veel meer activiteiten, zoals een lego-bouwplek waar tientallen kinderen zich kunnen uitleven. De aftrap wordt gedaan door de burgemeester, hij maakt om 14.00 uur bekend welk verhaal het mooiste Bijbelverhaal van Groningen is.
De 10 Mooiste Bijbelverhalen van Groningen is een unieke samenwerking van 25 kerken en geloofsgemeenschappen in de stad Groningen.
Voor meer informatie, kijk op http://www.de10mooistebijbelverhalenvangroningen.nl
of : https://www.facebook.com/de10mooistebijbelverhalenvangroningen/

Geboorte

Een hartelijke gelukwens gaat uit naar Matheus en Miranda Wattimury die op 25 april verblijd werden met de geboorte van Mozes Josiah, broertje van Kenan en Cinta-Luann.

Bloemengroet

Op zondag 28 mei was ik na een periode met gezondheidsproblemen voor het eerst weer bij een kerkdienst in De Fontein aanwezig. Wat een verrassing om na de dienst namens de gemeente een prachtige bos bloemen te krijgen! Hartelijk dank hiervoor!
Mevr G.Kuiper

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Gea Kox, verblijft nog in het UCP. Het gaat de goede kant op met haar. Als het herstel doorzet, mag ze binnenkort met ontslag. Ze krijgt vervolgens behandeling overdag, tot ze voldoende hersteld is. Gea is enorm blij en dankbaar met nog steeds blijken van medeleven vanuit de Fontein gemeente.

De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Gemeenteberaad 25 juni

Zondag 25 juni houden we na afloop van de kerkdienst een gemeenteberaad. De viering zal iets korter zijn dan normaal en het karakter dragen van een morgengebed (inclusief overweging). Daarna wil de wijkkerkenraad de gemeente graag informeren en raadplegen over de ontwikkelingen in Groningen Noord en rond De Fontein. Hoe loopt de onderlinge samenwerking met De Bron en de Nieuwe Kerk? Wat zijn tot nu toe de ervaringen met de Uitvaartgroep? Hoe gaat het met de groep Vieringen o.l.v. gemeenteleden, die met ingang van 1 september de diensten op de eerste zondag van de maand zullen verzorgen? En ook: in het nadenken over de toekomst van onze wijkgemeente en ons kerkgebouw speelt het overleg met partners uit de directe omgeving die mogelijkheden zien in De Fontein een belangrijke rol. Welke stappen hebben we gezet en zullen er volgen om De Fontein een plaats van inspiratie en bezieling te laten zijn voor bewoners van dit deel van de stad?

Koffiedrinken na de zondagse eredienst

Vindt U/jij het ook zo fijn dat er koffiedrinken is na de dienst?
Wij zoeken hiervoor gemeenteleden die mee willen helpen om koffie te schenken
in de Nieuwe Kerk bij de gezamenlijke diensten. (deze worden 1 keer per maand gehouden)
zodat er voor de Fontein kerkgangers een bekend gezicht bij de koffie is.
U kunt zich opgeven bij Bouwina Knol, g.knol@ziggo.nl

Kunst in De Fontein met Jan Reemeijer

Van 31 mei tot en met 5 juli exposeert beeldend kunstenaar Jan Reemeijer (Leeuwarden, 1955) met hout, steen, keramiek en aquarellen in De Fontein. Jan woont sinds 1965 in Groningen.
Na de LTS, HAVO en Pedagogische Academie ging hij in 1984 naar kunstacademie Minerva waar hij begin 1990 afstudeerde. Tijdens zijn opleiding is hij veel aan het experimenteren geweest met allerlei soorten materiaal. Hij is o.a. geboeid door organische vormen, die je uitvergroot terugziet in zaden.
Jan laat zich inspireren door de natuur, waarbij je niet alleen moet denken aan groei en bloei, maar ook aan afbraakprocessen als roesten en verrotten. Hergebruik is voor hem een uitdaging.
Zijn voorliefde gaat uit naar werken met natuurlijke elementen, materialen en kleuren. Als basismateriaal neemt hij klei en als accessoires gebruikt hij allerlei materialen die op zijn pad komen: afvalhout, gebruikt ijzer, glas, papier, afgedankt touw. Vaak inspireren die hem tot nieuwe vormen.
Thuis heeft hij een kleine werkplaats waar hij aan groepjes workshops geeft. Jan geeft ook les aan kinderen op scholen en tijdens vakantie-projecten.
Zowel in de hal en de kerkzaal van De Fontein als in de zalen drie en één is werk van Jan Reemeijer te zien. Voor meer informatie zie zijn website en het kunstboek in de hal waarin u ook uw reacties op zijn werk kwijt kunt.

Orgelconcert in De Fontein

Op zondagmiddag 18 juni a.s. is er weer een concert op het Mense Ruiterorgel in De Fontein, Eikenlaan 255 Groningen.
Het wordt gegeven door Ana Lucia Buzón Rios (Spanje) en Matthew V. Schembri (Malta). Zij studeren beide orgel bij Erwin Wiersinga aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.
Op het programma staan werken van o.a. A. de Cabezón, D. Buxtehude, J.S. Bach en P. Hindemith.
De toegang is gratis; collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten.
Aanvang 16.00 uur.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 12 vóór 18 juni inleveren. E-mailadres zie colofon.

Agenda

12 juni Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
19 juni Redactie de Fonteinkrant in De Fontein, aanvang: 09.30 uur.