Wijknieuws 10: 28 mei – 4 juni 2017

Bij de vieringen

Zondag 28 mei , de zevende zondag van Pasen, gaat ds. Marga Baas in De Fontein voor. De zondag draagt de naam: Exaudi !, dat is: Hoor! De naam is ontleend aan Psalm 27, die we aan het begin van de dienst dan ook zullen zingen. We zullen deze zondag opnieuw stilstaan bij enkele woorden uit Jezus ’afscheidsrede, zoals Johannes de evangelist deze heeft overgeleverd.
Zondag 4 juni is het Pinksteren. We vieren de komst van de Geest in een oecumenische dienst van Schrift en Tafel. Voorgangers zijn Marga Baas en Renier Halsema. Medewerking wordt verleend door de Cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken.

Pinkstercantate

Op zondag 28 mei om 17.00 uur vindt in de Martinikerk opnieuw een viering plaats in het kader van “Schoonheid met een ziel” onder de noemer: het nieuwe lied. Ditmaal zingen we samen de Pinkstercantate “Een taal van liefde”. De cantate werd gedicht door Michaël Steehouder en op muziek gezet door Chris van Bruggen en Peter Rippen. Enkele liederen uit deze cantate zijn ook opgenomen in de bundel “Zangen van zoeken en zien”. Aan de dienst wordt meegewerkt door een projectkoor o.l.v. Chris van Bruggen, de piano wordt bespeeld door Peter Rippen, voorganger is ds. Marga Baas.

Zomerdiensten

Zes diensten in de zomer vieren we samen met de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk: 23 juli – 30 juli – 6 augustus in De Fontein, 13 augustus – 20 augustus – 27 augustus in de Nieuwe Kerk. De wijkgemeente van De Bron kent een lange traditie van lekendiensten gedurende de zomervakantie, op dezelfde zondagen.
Dit jaar is het thema van de reeks: ‘God ontmoeten in Paulus’ naar het gelijknamige boekje van Rowan Williams, uitgegeven door Berne Media. De auteur was jarenlang aartsbisschop van Canterbury en geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk.
Maar de diensten moeten nog wel worden voorbereid. Dinsdagavond 30 mei om 20 uur is daarvoor de gezamenlijke aftrap in De Fontein. We ontwerpen de orde van dienst voor de hele reeks en kiezen de lezingen voor de zondagen. Daarna maken we afspraken wie wanneer met de voorganger welke dienst verder voorbereidt.
Het is leuk om te doen. Het is een overzichtelijk project. En je steekt er nog wat van op ook. Wie doet er mee? Opgave bij Evert Jan Veldman en Marga Baas.

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Gea Kox-de Vries verblijft nog steeds in het UCP. Ze begint gelukkig op te knappen en gaat inmiddels de weekenden naar huis.
Mw. Jannie Oldenkamp-Smit is na een operatieve ingreep weer thuisgekomen. We wensen haar een voorspoedig herstel.
Chunfei Sijbolts ging naar het ziekenhuis voor een operatie en bleef daar ook een nachtje slapen. We hopen dat het goed met hem gaat!
Mw. Jopie Bijl –Timmermans is verhuisd, kijk voor het adres in Kerk in Stad. Het is nog niet helemaal zeker of dit haar permanente woonplek zal zijn.
Ze vindt het fijn om blijken van belangstelling uit de gemeente te ontvangen, waarvan ze immers zo veel jaren actief en betrokken deel uit heeft gemaakt.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Gemeenteberaad 25 juni

Het duurt nog een paar weken, maar nu al vast de aankondiging van het gemeenteberaad op zondag 25 juni a.s. na afloop van de kerkdienst.
De viering zal iets korter zijn dan normaal en het karakter dragen van een morgengebed (inclusief overweging). De wijkkerkenraad wil graag de gemeente informeren en raadplegen over de ontwikkelingen in Groningen Noord en rond De Fontein. Hoe loopt de onderlinge samenwerking met De Bron en de Nieuwe Kerk? Wat zijn tot nu toe de ervaringen met de Uitvaartgroep? Hoe gaat het met de groep Vieringen o.l.v. gemeenteleden, die met ingang van 1 september de diensten op de eerste zondag van de maand zullen verzorgen? En ook: in het nadenken over de toekomst van onze wijkgemeente en ons kerkgebouw speelt het overleg met partners uit de directe omgeving die mogelijkheden zien in De Fontein een belangrijke rol. Welke stappen hebben we gezet en zullen er volgen om De Fontein een plaats van inspiratie en bezieling te laten zijn voor bewoners van dit deel van de stad?

Eten voor “The future in our hands”

Op vrijdag 12 mei was er een maaltijd georganiseerd door de ZWO leden van de Fontein.
Dankzij de inzet van veel medekerkgangers werd het opnieuw een groot succes.
Vanaf 17.30 uur werden de 50 deelnemers ontvangen met een hapje en een drankje.
Om 18.00 uur begon het driegangenmenu. Het eten was zoveel mogelijk afgestemd op het land van ons project: Gambia. U mag hierbij denken aan: broccolisoep, domoda , benachin en een vruchtendessert. Een ideale gelegenheid eens wat anders te proeven.
Didy Steenhuis, de oprichtster van bovenstaande stichting, was ook uitgenodigd. Zij gaf ons de laatste informatie over het project.
Het was een zeer geslaagde maaltijd. Het eten was verrukkelijk, er was een gezellige sfeer en de uiteindelijke opbrengst voor ons project was iets meer dan € 500,-..
Iedereen hartelijk dank.

Bericht van de cantorij van de Fontein

Op vrijdag 24 november van dit jaar is het 50 jaar geleden dat de cantorij van de Fontein gemeente werd opgericht.
De leden van de huidige cantorij willen dit jubileum natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Er wordt door een aantal leden al hard gewerkt aan de voorbereiding van een feestelijke herdenking.
Hoewel de cantorij normaal geen concerten of uitvoeringen geeft en alleen maar bij de normale kerkdiensten optreed, maakt ze voor dit jubileum graag een uitzondering.
Het beloofd een heel leuke avond te worden waar uiteraard ook gezongen gaat worden.
Houdt deze avond alvast in uw agenda vrij.
Koos Steketee (secretaris)

Terugblik op de fotoworkshop

Zaterdag 13 mei vond de eerste workshop fotograferen plaats. Een enthousiast groepje gemeenteleden uit De Fontein, De Bron en de Nieuwe Kerk ging na de instructies en tips van Auke Faber aan de slag om binnen en buiten de kerk het thema “water” in beeld te vangen. Wandelaars in het park knoopten uit nieuwsgierige belangstelling ogenblikkelijk een gesprekje aan met degenen die gehurkt in het gras of staande op het tiltje druk met hun fototoestellen en mobieltjes in de weer waren. Zondag 28 mei is een collage van de gemaakte foto’s op de achterwand van de kerkzaal te zien. Na de zomer hopen we dit nog enkele malen te herhalen. Wil je mee doen?
Laat het weten aan Dikkie van Dommelen (dikkievandommelen@hotmail.com) of Auke Faber (aukefaber@live.nl).

BUURTSOEP

Iedere eerste woensdag van de maand wordt in De Fontein soep en stokbrood geserveerd.
Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje.
Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen.
Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 11 vóór 1 juni inleveren. (vroeger i.v.m. 2e pinksterdag op 5 juni) E-mailadres zie colofon.