Wijknieuws 09: 5 – 19 mei 2018

Bij de vieringen

Zondag 6 mei gaan we verder met de geschiedenis van Noach: Genesis 8, 1-14. Daarnaast klinkt Johannes 15, 9-17. Het is de eerste zondag van de maand en daarom is er een viering o.l.v. gemeenteleden. Ditmaal zijn dat Gerard Lof en Renier Halsema.
Zondag 13 mei gaat Joke van Beveren voor.

Hemelvaartsdag

Donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag. Om 9.30 is er een gemeenschappelijke viering in de Nieuwe Kerk, waaraan ook de Lutheranen deelnemen. Voorganger is ds. Marga Baas.

Autodienst

Gemeenteleden voor wie het niet mogelijk is op eigen gelegenheid naar De Fontein of de Nieuwe Kerk te komen, kunnen gebruik maken van de autodienst. U hoeft alleen maar even contact op te nemen met Bram van Huis, die de autodienst organiseert. Dat kan per telefoon (050-5773562) of per mail (bvanhuis@home.nl).

Inloopochtend – loket levensvragen

Met ingang van mei zal ds. Marga Baas iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de kerk aanwezig te zijn. Zij is beschikbaar voor iedereen die haar wil spreken. Bij ziekte en in vakantieperiodes zal Joke van Beveren haar plaats innemen.

Hartelijk dank!

Blij verrast was ik toen op 1e Paasdag een prachtig boeket bloemen werd bezorgd en een mooie kaart met namen en groeten van de kinderen van de kindernevendienst. Heel fijn, hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet, Ab Grit

Hartelijk dank voor de kaarten en bloemen die ik ontving na een ongelukkige val in de badkamer. Het heeft mij goed gedaan!
Cees Lindhout – Esdoornlaan 86/11 9741 KE

Met Pasen werden we verwelkomd met een fraai boeket bloemen en een mooie kaart van de Kindernevendienst.
Hiervoor onze hartelijke dank! Fam. Veninga

Op 25 maart j.l. heb ik een mooi boeket bloemen ontvangen. Daaarvoor mijn hartelijke dank.
M. Kuiper-Ebbens
Lieve mensen,
Allereerst wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten en bezoekjes die ik mocht ontvangen in het ziekenhuis en daarna in het Heijmanscentrum.
Jullie medeleven heeft me door een moeilijke tijd heen geholpen.
Ik woon nu in een appartement in de Brink, maar blijf lid van de Fontein.
Mijn adres is Helper Brink 59-502 9722EK Groningen
Hartelijke groeten,
Hilda Leuning

Veel dank voor het mooie boeket bloemen dat ik uit de Fontein mocht ontvangen.

Met hartelijke groet, dhr H.L. Reitsma

Ziekte wijkcorrespondent

Wegens hartfalen en noodzakelijke opname op vrijdag 13 april in het UMCG heeft mijn zoon Ruud de wijkberichten van De Fontein dat weekend verzorgd.
Helaas is enige berichtgeving weggevallen dat ik in deze Kerk in Stad nr. 9 zal meenemen!
Donderdag 19 april ben ik weer thuisgekomen en voel mij weer goed, nog even aansterken.
Van de gelegenheid maak ik hierbij gebruik om jullie allen Fonteingangers hartelijk te bedanken voor de bezoekjes in het ziekenhuis, bloemen, de vele kaartjes en telefoontjes voor al de support, bedankt! Een hartelijke groet aan jullie allen.
Frans Breidenbach

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk contact opnemen met ds. Marga Baas of Joke van Beveren.

Mw. Catrien Medema, Mw. Annelies Peeman, dhr.. Gerard Dambrink en dhr. Frans Breidenbac zijn allen weer uit verpleeghuis of ziekenhuis thuisgekomen.
Dhr. Jan Schuilenberg uit Vinkhuizen is opgenomen in het UMCG.
Mw. Hilda Leuning, die een tijdlang in Neerwolde verbleef, is naar De Brink verhuisd. Zij zal niet meer zelfstandig in haar huis in Paddepoel kunnen wonen.
Mw. Corry Dijkhuis werd opgenomen in het UMCG.
Mw. G. Bulthuis-Hoeksema uit Selwerd werd na een val voor de tweede keer opgenomen in het ziekenhuis. Ze zal waarschijnlijk naar Maartenshof gaan om te revalideren.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op vrijdag 13 april jl. is mw. Brechtje ( Bep) Goedvolk-Afman.- gestorven in de leeftijd van 86 jaar. Zij woonde Planetenlaan 473. Sinds 1996 was zij de weduwe van Piet Goedvolk. Op donderdag 19 april vond de begrafenis plaats, voorafgegaan door een dienst van danken en gedenken in de aula van Selwerderhof. Voorgangers waren dhr. Klaas Sybrandy en ds. Marga Baas.

Een koninklijke onderscheiding

Een hartelijke felicitatie gaat uit naar Johan Pruis, die tot de gelukkigen behoorde die op 26 april een lintje kregen uitgereikt op het stadhuis. Hij kreeg deze onderscheiding onder andere voor zijn inzet als bestuurder voor de Open Hof, zijn deelname aan het bestuur van KerkinStad en zijn rol in De Fontein (ouderling, lid van de cantorij en de groep vieringen o.l.v. gemeenteleden). Proficiat!

High tea op zondag 3 juni 2018

Het is al weer even geleden dat er een actie voor ons diaconaal doel – the future in our hands – werd gehouden.
Daarom houden we op zondagmiddag 3 juni een high tea van 15.00 – 17.00 uur.
Het doel hiervan is om elkaar op een ongedwongen manier een gezellige – en informatieve middag te bezorgen. Didy Steenhuis zal a.d.h.v. beelden ons het e.e.a. vertellen en laten zien
over haar reis naar Gambia. Zij was erbij toen de door ons gesponsorde rugzakjes werden uitgedeeld. Ook laat zij zien waar ons geld aan besteed is.
Omdat het project ook door de Bron gedragen wordt, doen we deze actie gezamenlijk.
Aan de voorbereiding werken zij mee en er zullen ook gemeenteleden van de Bron op deze middag aanwezig zijn. Komen we met elkaar ook eens op een andere manier in gesprek.
Overige info kunt u op de intekenlijsten in de hal vinden. Komt allen want het wordt vast en zeker heel gezellig en …… lekker.
namens de ZWO commissie Bram van Huis.

Privacy

Op de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over de nieuwe privacywetgeving die op 25 mei ingaat. Een aantal dingen zal veranderen. Zo kunnen we niet meer alle adressen van mensen die ziek zijn in KiS en op de website bekend maken. de website terecht komt. We zoeken nog naar manieren om het onderlinge meeleven (via kaarten etc.) te kunnen blijven bevorderen.

Terugblik op de wandeling van 21 april

Op zaterdag 21 april hebben we met een groep van 12 mensen in de stralende zon een rondwandeling gemaakt op het Hogeland. Anders dan gepland begon de route in Loppersum i.p.v. Stedum, omdat de treinreizigers het niet voor elkaar kregen de treindeuren tijdig te openen! Dus werd een station later uitgestapt. In de Andreaskerk in Westeremden hebben we een korte viering gehouden.

Weggeef-en ruilkast in De Fontein
Aanbieden voedsel voor de Stadse Voedselbank

Hebt u soms dingen in huis die niet meer gebruikt worden maar waarvan het jammer isom die weg te gooien? We bedoelen hiermee boeken, cd’s, kleein speelgoed, curiosa, serviesgoed, linnengoed enz.
In De fontein staat een z.g.n. weggef- en ruilkast waarin deze spullen kunnen worden uitgestald en waar anderen die gratis op kunnen halen. Ook bestaat de mogelijkheid om dingen te ruilen. Voor het brengen van spullen en het ophalen hiervan kunt u in De fontein tercht op woensdag van 10-12 uur. En op zondag tussen 11 tot 12 uur.
De genoemde uren kunt u in De Fontein ook terecht om levensmiddelen voor de Stadse Voedselbank in te leveren, eis is dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden mag zijn.
Wij zorgen dan dat het bij de voedselbank terecht komt.voor meer informatie kunt u bellen met Jaap Medema, 050-5713278
Of/en Klara Kelder, 050-5778919

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 10 vóór 14 mei a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

14 mei Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.

Foto: De wandeling gaat richting Westeremden.