Wijknieuws-08: 22 apr – 6 mei 2017

Bij de vieringen

Zondag 23 april is er een gezamenlijke dienst van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk in de Nieuwe Kerk. Aanvang: 9.30 uur.  Op deze zondag lezen we in ieder geval het verhaal over Tomas, de leerling die weigert de opstanding van Jezus te geloven als hij de wonden niet met zijn eigen handen aan kan raken (Johannes 20, 19 – 31). Als eerste lezing reikt het Luthers Leesrooster Openbaring 7, 2 – 12(17) aan of als alternatief Genesis 32, 22 – 33.
Het koororgel wordt bespeeld door Stef Tuinstra. Voorganger is ds. Tiemo Meijlink.
Zondag 30 april is mw. Anita van der Heide bij ons te gast als voorganger – voor het eerst sinds de afronding van haar stage.
Zondag 7 mei zal ds. Simon Bijl voorgaan.

Vervanging

Van 28 april t/m 7 mei is ds. Marga Baas met vakantie. Als u pastorale bijstand nodig hebt, kunt u in deze periode een beroep doen op mw. Joke van Beveren.

Bloemengroet!

Afgelopen zondag werden we verrast met een mooi boeket bloemen dat we mochten ontvangen, het doet je goed als men aan elkaar denkt. Heel veel dank.
Met een hartelijke groet, Titia en Arend Huizenga

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Gea Kox-de Vries (Regattaweg 186, 9731 NB Groningen) verblijft nog in het UCP.
Ds. Alberte van Ess onderging op 7 april een ernstige hartoperatie. We hopen met haar en haar gezin op een voorspoedig herstel!
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Vrijdag 12 mei eten in de Fontein.

Op de vergadering van 10 april hebben we besloten weer eens gezellig met elkaar te gaan eten voor het goede doel. Dit doen we in de Fontein op 12 mei.
De gerechten proberen we weer aan te passen aan het land of werelddeel van ons diaconaal project: the future in our hands, in Gambia.
In het afgelopen jaar hebben we al een leuk bedrag aan deze stichting over kunnen maken. De stichting zet zich in voor een schooltje en de daarnaast gelegen kliniek in de stad Kololi.
Het programma ziet erals volgt uit: 17.30-18.00 uur inloop met drankje en hapje.
Hierna een driegangenmenu. Tussen de gangen door worden we over het project geïnformeerd door Didy Steenhuis,de oprichtster van deze stichting.
In de hal hangt een lijst waar u zich kunt aanmelden. Wees er op tijd bij.
Volwassenen betalen € 12,- en basisschoolkinderen € 6,-..
Na afloop hopen we weer een leuk bedrag over te kunnen maken.
Werkgroep diaconaat

Fotograferen in De Fontein

Op zaterdag 13 mei van 9.30 tot 12.00 uur organiseren we in zaal 3 van De Fontein een workshop voor mensen die plezier hebben in fotograferen. Het maakt niet uit of u/ je foto’s maakt met de meest geavanceerde apparatuur of gewoon met een mobieltje.
Deze morgen staat het thema “water” centraal. Na een korte toelichting op het thema en enkele fotografische tips gaan we aan de slag in de omgeving van de kerk. Aan het einde van de ochtend verzamelen we ons weer in zaal 3 om te bespreken wat we gedaan hebben en ideeën uit te werken voor een eventuele presentatie van de gemaakte foto’s.
Belangstellende kunnen zich tot 8 mei als deelnemer aanmelden bij Dikkie van Dommelen (dikkievandommelen@hotmail.com) of Auke Faber (aukefaber@live.nl).
Als het idee aanslaat, gaan we na de zomer verder. De workshops vormen geen doorlopende cursus; de bedoeling is dat in principe telkens weer nieuwe mensen eraan kunnen deelnemen. Wanneer je/u op 13 mei verhinderd bent, maar graag na de zomer mee zou willen doen, laat het vooral weten!

Weggeef – en ruilkast in De Fontein

Hebt u soms dingen in huis die niet meer gebruikt worden maar waarvan het jammer is om die weg te gooien? We bedoelen hiermee boeken, cd’s, sierraden, klein speelgoed, curiosa, serviesgoed, linnengoed enz.
Misschien kunt u hiermee iemand anders helpen of plezier doen.
In De Fontein aan de Eikenlaan 255 staat nu een z.g.n. weggeef- en ruilkast waarin deze spullen kunnen worden uitgestald en waar anderen die gratis op kunnen halen. Ook bestaat de mogelijkheid om dingen te ruilen Voor het brengen van spullen en het ophalen hiervan kunt u in De Fontein terecht op dinsdag van 10-11 uur, woensdag van 10 – 12 uur en op zondag tussen11 tot 12 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met :
Jaap Medema tel. 050-5713278
Klara Kelder tel. 050-5778919

BUURTSOEP

Iedere eerste woensdag van de maand wordt in De Fontein soep en stokbrood geserveerd.
Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje.
Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen.
Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 9 vóór 7 mei inleveren. E-mailadres zie colofon.

Agenda

24 april Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 20.00 uur.
26 april Vrouwengespreksgroep Christofoor. “Slotavond.” Locatie: Diamantflat, aanvang: 17.00 uur.
26 april Algemene ledenvergadering GHK in De Fontein, aanvang: 20.00 uur.
8 mei Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: De kinderen met hun mooi versierde palmpaasstokken. –foto Dick Dijkstra-
Foto 2: Weggeef- en ruilkast in De Fontein.
Foto 3: Buurtsoep.