Wijknieuws-07: 7 – 21 april 2018

Bij de vieringen

Op de tweede zondag van Pasen, zondag 8 april, gaat ds. Feike Volbeda voor. In de weken tussen Pasen en Pinksteren is de Oudtestamentische lezing telkens gekozen uit de eerste 12 hoofdstukken van Genesis. Dat is niet zo vreemd als het lijkt. We vieren immers dat we nieuwe grond onder de voeten hebben ontvangen! In de Paaswake en op Paasmorgen klonken fragmenten uit hoofdstuk 1 en 2. Deze morgen staat Genesis 3, 1-14 centraal. De evangelie-lezing is uit Johannes 20, 19-31.
Zondag 15 april is de derde zondag van Pasen, met de prachtige naam: Misericordia Domini (de barmhartigheid van de Heer). De lezingen zijn uit Genesis 4 en uit Johannes 21, 15-24. We hebben een gezamenlijke viering in de Nieuwe kerk. Onze voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

Hartelijk dank!

Afgelopen zondag, 25 maart, werden wij verrast met een prachtig boeket bloemen met daarbij een heel mooie kaart van de kindernevendienst waarop zij hun naam hebben geschreven.
Hiervoor onze hartelijke dank, ook voor het meeleven en medeleven vanuit de wijkgemeente en voor de lieve kaarten en telefoontjes.
Dit doet ons goed.
Hartelijke groet,
Johanna en Pieter Houwing, Sierstaanlaan 606

Hartelijk dank voor de bos bloemen en de kaart die ik heb ontvangen voor mijn verjaardag.
Mw. A.H. de Vries-Meijer

Op Palmpasen werd ik verrast met een prachtig bouquet bloemen met een mooie kaart van de kinderen uit De Fontein.
Hiervoor mijn hartelijke dank, Mevr.Ritzema, Plutolaan 361

Onze hartelijke dank voor het prachtige boeket bloemen dat wij mochten ontvangen.
Wij hebben er erg van genoten.
Met vriendelijke groet, fam. J.van Dijken, Elzenlaan

Pelgrimage naar Iona

O.l.v. Evert Jan Veldman maakten Feike en ik met een groep van 22 mensen uit Groningen een pelgrimage naar Iona, een eilandje aan de westkust van Schotland. In de zesde eeuw zette Columba daar voet aan wal om vanuit Ierland het christelijk geloof verder de wereld in te dragen. In de loop van de vorige eeuw werd deze bijzondere plek ook het kloppende hart van de Iona-gemeenschap. Reizigers uit alle windstreken worden door de leden en medewerkers gastvrij verwelkomd. De mensen, de oude abdij, de schitterende natuur (de steeds wisselende luchten, de getijden van de zee, de rotsen, stenen en stranden, de bomen en hagen, het gras en de mossen, vogels , voorjaarsbloemen en pasgeboren lammetjes) – alles werkte mee om je ervan bewust te worden dat je een schepsel bent, dat deel uit maakt van het grote verband van de schepping. Iedere ochtend werden we in het morgengebed uitgenodigd de volgende woorden uit te spreken:

“With the whole church
we affirm
that we are made in God’s image,
befriended by Christ,
empowered by the Spirit.

With people everywhere
we affirm
God’s goodness at the heart of humanity
planted more deeply than all that is wrong

With all creation
we celebrate
the miracle and wonder of life,
the unfolding purposes of God
for ever at work in ourselves and the world.”

Inspirerende woorden om met je mee te dragen – deze Paastijd en een heel leven lang.
Marga Baas

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk contact opnemen met ds. Marga Baas of Joke van Beveren.

De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wandelen in het spoor van abt Emo

Op zaterdag 21 april gaan we bij voldoende deelnemers een wandeling maken in het spoor van abt Emo. We lopen van Stedum via Westeremden naar Loppersum en vervolgens gaan we via Hemert en Lutjewijtwerd weer terug naar Stedum. De route is 13 à 14 km. De wandeling start bij het station van Stedum, om 9.40 uur. We gaan ervan uit dat de meeste deelnemers per trein van Groningen naar Stedum zullen reizen. We nemen de stoptrein met eindbestemming Delfzijl die om 9.18 uur vanaf het hoofdstation vertrekt (spoor 3a) en om 9.22 uur vanaf het station Groningen Noord. Aanmelding voor maandag 16 april bij Marga Baas.

Terugblik op de vergadering van 26 maart

Op maandag 26 maart hebben mensen uit de wijkkerkenraad en uit diverse werkgroepen zich samen gebogen over het deeljaarplan 2018-2020. In onderling overleg hebben we een aantal prioriteiten gekozen uit de lijst van mogelijke activiteiten die passen bij De Fontein als buurtkerk. Ook is nagedacht welke mensen de verantwoordelijkheid voor de gekozen activiteiten op zich kunnen nemen. Alle suggesties en opmerkingen staan nu nog op losse gele
velletjes, maar worden door Jaap Medema en Auke Faber uitgewerkt. In de eerstkomende vergadering van het moderamen gaan we er verder mee aan de slag. U hoort en leest er binnenkort meer over!
Marga Baas

Gespreksgroep 40-60 jaar

Op zondagavond 8 april komen we weer bij elkaar om 20.00 uur aan de Leegeweg 1-30. Ik stel voor dat we met elkaar in gesprek gaan over de betekenis die Pasen voor ons heeft. Ik zoek in elk geval ook een verhaal van Peter Rollins. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Laat even weten of je van plan bent te komen, door te bellen (06 209 777 69) of te mailen (marga.baas@home.nl).

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 8 vóór 16 april a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

9 april Moderamen in De Fontein, aanvang: 19,30 uur.
11 april Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp:”Tachtig is krachtig,” uit ‘In Gesprek’6 door Jannie Oldenkamp. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1 en 2: Een feestelijke rondgang van de kinderen met hun Palmpaasstokken.
Foto 3: Pelgrimage naar Iona.