Wijknieuws-06: 25 mrt – 8 apr 2017

Bij de vieringen

Zondag 26 maart zijn we al weer halverwege de Veertigdagen. In de lezingen en de liederen breekt steeds stralender het licht van Pasen door. “Laetare” heet deze dag dan ook: wees blij ,naar Psalm 122. Een andere benaming is Klein Pasen. Het evangelie voor deze zondag is Johannes 6, 1-15. In de eenvoud van breken en delen laat Jezus zich kennen als het brood van het leven. Wij vieren daarom deze dag ook samen de maaltijd van de Heer. Voorganger is ds. Marga Baas. Aan de dienst wordt meegewerkt door de Cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken. Let u erop dat in de nacht van zaterdag op zondag de zomertijd begint!
Zondag 2 april is het zondag “Judica”, dat betekent: doe (mij) recht!, naar Psalm 43
die in deze dienst wordt gezongen. De lezingen zijn: Exodus 14, 15-31, Tessalonicenzen 4, 1-7 en Johannes 8, 46-59. Voorganger is ds. Pieter Dirk Wolthaus.
Zondag 9 april is het Palmzondag, het begin van de Goede of Stille Week. In de dienst zullen de kinderen een optocht houden met hun zelf versierde palmpaasstokken. De lezingen zijn: Exodus 15, 27-16,7, Filippenzen 2, 5-11 en Johannes 12, 12-24. Voorganger is ds. Marga Baas.
Medewerking verleent het Goede Herderkerkkoor o.l.v. José van Dijken.

De toekomst houdt ons gaande

Elke woensdagavond in de Veertigdagentijd wordt er een oecumenische vesper gehouden.
We zijn stil, bidden en zingen een psalm en luisteren naar een evangeliewoord en een korte overweging, we bidden samen de gebeden. De vespers duren van 19.00-19.30 uur. U bent van harte welkom!

Bloemengroet!

Mijn hartelijke dank voor het mooie boeket bloemen dat onlangs bij mij werd bezorgd.
Het kwam voor mij als een leuke verrassing. Mw.J. van Dijken, Elzenlaan 50
 
Blij verrast was ik toen onlangs een mooi boeket bloemen bij mij thuis werden bezorgd.
Hartelijk dank daarvoor. Gré Edens, Diamantflat

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Gea Kox (Regattaweg 196, 9731 NB Groningen) verblijft nog in het UCP. Het herstel van de depressie gaat langzaam, maar het gaat gelukkig iets beter met haar.
Ze was blij met de bloemen van de kerk.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op 14 maart is na een periode van ziekte Roelf Smits overleden. Hij is 80 jaar geworden. Samen met zijn vrouw Ria woonde hij aan de Zilverlaan 50. Roelf maakte deel uit van de werkgroep diaconaat van onze gemeente. Op zaterdag 18 maart hebben we hem vanuit De Fontein uitgeleide gedaan. In de dankdienst voor zijn leven gingen ds. Marga Baas en mw. Corry Broersma voor. Aansluitend is Roelf in de kring van zijn familie begraven op het kerkhof van Zuidwolde. Zijn gedachtenis zij ons tot zegen.

Palmpasen

Beste jongens en meisjes,
Wij zijn al een aantal weken met ons Veertigdagentijd project “Geloof in het leven” bezig.
De opkomende zon wordt steeds meer opgevuld met de verhalen over Jezus die op weg is naar Pasen.
Zondag 9 april 2017 is het Palmzondag en wij willen een feestelijke optocht in de kerkdienst houden met versierde palmpaasstokken.
Graag willen wij jullie uitnodigen om een palmpaasstok te komen versieren op
Zaterdag 8 april 2017 van 09.30 tot 12.00 uur in “De Fontein kerk”, Eikenlaan 255.
Neem zelf je Palmpaasstok mee en wij zorgen voor de versieringen en het lekkers.
Op Palmzondag komt er nog een broodhaantje bovenop.
Ben je jonger dan 6 jaar, neem dan iemand mee die je kan helpen!!
Wij vragen een kleine bijdrage voor de gemaakte onkosten, wil je 1,00 euro meenemen?
Wil je mee doen, maar het lukt niet om de palmpaasstok te komen versieren op genoemde tijden,
er kunnen altijd spullen gehaald worden om de palmpaasstok thuis te versieren.
Omdat we graag willen weten hoeveel kinderen er komen, kun je je tot uiterlijk
donderdag 6 april 2017 opgeven bij:- Inge de Vries inge69@hetnet.nl
Kom je ook?
Namens de Kindernevendienst de Fontein, Inge de Vries.

Samen zingen in De Fontein

Houdt u van zingen? Dan bent u van harte welkom op de zangmiddag op dinsdag 28 maart in De Fontein. De middag begint om 14.00 uur met koffie en thee in de hal. Daarna gaan we naar de kerkzaal waar Dick Dijkstra iets zal vertellen over het kerkorgel. Aansluitend begeleidt hij ons bij het zingen van bekende kerkliederen. Er zullen door ons ook enkele Nederlandse en Engelse meezingers tot klinken worden gebracht. De middag duurt tot ongeveer 15.30 uur. Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Weggeef – en ruilkast in De Fontein

-herhaalde berichtgeving-
Hebt u soms dingen in huis die niet meer gebruikt worden maar waarvan het jammer is om die weg te gooien? We bedoelen hiermee boeken, cd’s, sierraden, klein speelgoed, curiosa, serviesgoed, linnengoed enz.
Misschien kunt u hiermee iemand anders helpen of plezier doen.
In De Fontein aan de Eikenlaan 255 staat nu een z.g.n. weggeef- en ruilkast waarin deze spullen kunnen worden uitgestald en waar anderen die gratis op kunnen halen. Ook bestaat de mogelijkheid om dingen te ruilen Voor het brengen van spullen en het ophalen hiervan kunt u in De Fontein terecht op dinsdag en woensdag tussen 10 – 12 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met :
Jaap Medema tel. 050-5713278
Klara Kelder tel. 050-5778919

Liturgisch bloemschikken

Woensdag 12 april om 20.00 uur zal de tweede workshop plaatsvinden o.l.v. Anja Klooster en Joke van Beveren. We gaan dit keer aan de slag met de bloemschikking voor Pasen. In de hal van de kerk hangt een lijst waarop u zich kunt aanmelden voor deze avond.

BUURTSOEP

Iedere eerste woensdag van de maand wordt in De Fontein soep en stokbrood geserveerd.
Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje.
Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen.
Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

De Matteüs Passie

Op vrijdag 7 april om 2015 uur zal in De Fontein de Matteüs Passie worden opgevoerd, een gezongen Nederlandstalige passie van Gerard van Amstel en Piet van Midden over de laatste levensdagen van Jezus. Het koor bestaat uit mensen van de drie gezamenlijke wijkgemeenten van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk. Mocht u vrijdagavond verhinderd zijn, dan hebt u nog een herkansing op zaterdag 8 april om 20.15 uur in De Bron of op zondag 9 april om 15.00 uur in de Nieuwe Kerk.
Zie voor meer informatie de flyer onder wijkberichten “Stad Noord.”

Weidse wandeling

Op zaterdag 1 april is de derde en laatste wandeling van dit seizoen. We lopen ditmaal niet in Groningen, maar in Drenthe. Het wordt een rondwandeling vanuit Borger van ca 14 km. We vertrekken ’s morgens om 9.30 uur vanaf De Fontein. Voor verdere informatie en opgave kunt u contact opnemen met Marga Baas (marga.baas@home.nl).

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 7 vóór 2 april inleveren. E-mailadres zie colofon.

Agenda

27 maart Kerkenraad in De Fontein, aanvang: 20.00 uur.
29 maart Vesper in De Fontein, aanvang: 19.00 uur.
29 maart Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Mee lijden met elkaar,” uit ‘In Gesprek’3 door Gea Hovius. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.
5 april Vesper in De Fontein, aanvang: 19.00 uur.

Foto 1: Een mooi doorkijkje van het stemburo in De Fontein. –foto Frans Breidenbach-
Foto 2: Buurtsoep.