Wijknieuws-05: 11 – 25 maart 2017

Bij de vieringen

Zondag 12 maart is de tweede zondag in de Veertigdagentijd. De zondag draagt de naam “Reminiscere”, naar psalm 25: Gedenk (uw barmhartigheid). Centraal staat de lezing uit Matteus 15, het verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en de Kanaäni-tische vrouw. We gaan verder met het project “Geloof in het leven”. Voorganger is ds. Ynte de Groot.
Zondag 19 maart is de derde zondag van de veertigdagentijd, maar ook de derde zondag van de maand maart. Daarom is er een gezamenlijke dienst van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk in de Nieuwe Kerk. ‘Mijn ogen zijn gericht op U,’ is een citaat uit Psalm 25. Dat is de psalm en de naamgever van deze zondag: Oculi (‘Mijn ogen’). De lezingen zijn Exodus 34, 1 – 10 en Lucas 11, 14 – 28. In deze dienst worden Hidde en Merle gedoopt, de tweeling van Nienke en Cor Geertsema. De broer van Nienke, ds. Bertjan van de Lagemaat (Beetsterzwaag/Olterterp), zal voorgaan in deze dienst. Hij vervangt ds. Alberte van Ess, die om gezondheids-redenen deze dienst moet overslaan.
Zondag 26 maart zijn we al weer halverwege de Veertigdagen. In de lezingen en de liederen breekt steeds stralender het licht van Pasen door. “Laetare” heet deze dag dan ook: wees blij (naar Psalm 122). Een andere benaming is Klein Pasen. Het evangelie voor deze zondag is Johannes 6, 1-15. In de eenvoud van breken en delen laat Jezus zich kennen als het brood van het leven. Wij vieren daarom deze dag ook samen de maaltijd van Christus. Voorganger is ds. Marga Baas. Aan de dienst wordt meegewerkt door de Cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken.

De toekomst houdt ons gaande

aElke woensdagavond in de Veertigdagentijd wordt er een oecumenische vesper gehouden.
We zijn stil, bidden en zingen een psalm en luisteren naar een evangeliewoord en een korte overweging, we bidden samen de gebeden. De vespers duren van 19.00-19.30 uur. U bent van harte welkom!

Bloemengroet!

Wat een bloemenpracht – onverwacht!- werd ons door enkele gemeenteleden gebracht.
Zo kan ik nog wel een poosje doorgaan om uiting te geven aan het dankbare gevoel dat een
hartelijke groet vanuit de Fontein ons heeft gegeven.
We horen er nog echt bij, bij die warme gemeenteleden die de Fontein vormen!
En zo voelen wij dat ook!
Bedankt!
Ank en Cor Jonkheer, Paterswolde

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat onlangs bij ons werd bezorgd.
Binie en Joop Gosliga

Woensdag 8 februari j.l. mocht ik de gezegende leeftijd van 95 jaar bereiken.
Van de gemeente De Fontein mocht ik een prachtig boeket bloemen ontvangen, waar ik erg van geniet. Ook ontving ik post van gemeenteleden.
Hartelijk dank voor deze verrassingen! Joke Klompien

Zondag kreeg ik een mooi boeket bloemen uit de kerk.
Waarvoor mijn hartelijke dank.
Hartelijke groet, Bep van Deel

Woensdag 8 februari j.l. mocht ik de gezegende leeftijd van 95 jaar bereiken.
Van de gemeente De Fontein mocht ik een prachtig boeket bloemen ontvangen, waar ik erg van heb genoten. Ook ontving ik post van gemeenteleden.
Hartelijk dank voor deze verrassingen!
Met hartelijke groet, Dirkje Westra – Meekma

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com. U kunt natuurlijk contact opnemen met de wijkpredikant, ds. Marga Baas, of met kerkelijk werker mw. Joke van Beveren.

Gea Kox verblijft nog steeds in het UCP. Ze stelt het meeleven van gemeenteleden van De Fontein erg op prijs.
Martin Borgerink werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege ernstige hartklachten. Hij is weer thuis, in de verwachting dat medicatie verbetering zal geven
Roelf Smits is na opname in het UMCG weer thuisgekomen. De onderzoeken hebben uitgewezen dat hij ernstig ziek is.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Weggeef – en ruilkast in De Fontein

-herhaalde berichtgeving-
Hebt u soms dingen in huis die niet meer gebruikt worden maar waarvan het jammer is om die weg te gooien? We bedoelen hiermee boeken, cd’s, sierraden, klein speelgoed, curiosa, serviesgoed, linnengoed enz.
Misschien kunt u hiermee iemand anders helpen of plezier doen.
In De Fontein aan de Eikenlaan 255 staat nu een z.g.n. weggeef- en ruilkast waarin deze spullen kunnen worden uitgestald en waar anderen die gratis op kunnen halen. Ook bestaat de mogelijkheid om dingen te ruilen Voor het brengen van spullen en het ophalen hiervan kunt u in De Fontein terecht op dinsdag en woensdag tussen 10 – 12 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met :
Jaap Medema tel. 050-5713278
Klara Kelder tel. 050-5778919

Samen zingen in De Fontein

Houdt u van zingen? Dan bent u van harte welkom op de zangmiddag op dinsdag 28 maart in De Fontein. De middag begint om 14.00 uur met koffie en thee in de hal. Daarna gaan we naar de kerkzaal waar Dick Dijkstra iets zal vertellen over het kerkorgel. Aansluitend begeleidt hij ons bij het zingen van bekende kerkliederen. Er zullen door ons ook enkele Nederlandse en Engelse meezingers tot klinken worden gebracht. De middag duurt tot ongeveer 15.30 uur. Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Liturgisch bloemschikken

Woensdag 12 april om 20.00 uur zal de tweede workshop plaatsvinden o.l.v. Anja Klooster en Joke van Beveren. We gaan dit keer aan de slag met de bloemschikking voor Pasen. In de hal van de kerk hangt een lijst waarop u zich kunt aanmelden voor deze avond.

Workshop met beeldend kunstenaar Jan Reemeijer

Op woensdag 15 en 22 maart tussen 10.00 -12.00 uur bent u van harte welkom in De Fontein. Beeldend kunstenaar Jan Reemeijer geeft deze ochtenden een creatieve workshop voor belangstellenden uit de buurt. Ook mensen met geen enkele ervaring kunnen meedoen. Het plezier staat voorop. Er wordt met verschillende materialen gewerkt. Per keer wordt van de deelnemers een kleine financiële bijdrage gevraagd om het materiaal te kunnen bekostigen.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 6 vóór 19 maart inleveren. E-mailadres zie colofon.

Agenda

13 maart Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.
15 maart Vesper in De Fontein, aanvang: 19.00 uur.
15 maart Vrouwengespreksgroep Christofoor. Onderwerp: “Wat is toch de mens dat U om hem geeft,” uit ‘In Gesprek’3 door Gé Wiegman. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.
22 maart Vesper in De Fontein, aanvang: 19.00 uur.

Foto 1: Jan Venhuis geeft tekst en uitleg over zijn tentoongestelde foto’s.
–foto’s Frans Breidenbach-
Foto 2: De gasten en gemeenteleden aan de ‘rode Marokkaanse linzensoep.’.
Foto 3: De weggeef- en ruilkast in De Fontein.