Wijknieuws-02: 27 jan – 10 feb 2018

Bij de vieringen

Zondag 28 januari is er een speciale dienst voor groot en klein met als thema: Wie ben je?
In het begin was er alleen de aarde, maar God vulde de aarde met licht, donker, water, groen, bomen, planten, dieren en mensen. Uiteindelijk leven wij samen op deze aarde. Als vraag kun je stellen “Wie ben je?”. Hoe goed kennen wij elkaar en hoe goed kent God ons? Met deze vragen hopen wij iets meer te weten te komen over elkaar. De voorganger is ds. Marga Baas, die in samenwerking met de werkgroep kindernevendienst de viering heeft voorbereid.
Kom je ook, zodat wij elkaar beter leren kennen?
Zondag 4 februari, de eerste zondag van de maand, houden we een viering o.l.v. gemeente-leden. Voorgangers zijn Renier Halsema en Femmy Kragt. Er is bijzondere aandacht voor het werelddiaconaat. Aan de viering wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. José van Dijken.

Het geluid in De Fontein

Helaas hebben zich de laatste tijd weer problemen voorgedaan met het geluid in De Fontein, zodat niet allen die gebruik maakten van de microfoons door iedereen goed te verstaan waren. Aan de voorgangers en overige sprekers lag het niet. Daarom wordt de apparatuur onderzocht en getest, met hopelijk goed resultaat!

Gemeenteberaad

Op zondag 11 februari 2018 wordt in aansluiting aan de kerkdienst een gemeenteberaad gehouden. Het moderamen wil u graag informeren over de voortgang van de samenwerking in Groningen Noord, de stand van zaken rond het kerkgebouw en het tweejarenplan dat in de wijkkerkenraad van januari is besproken over de ontwikkeling van De Fontein in de richting van een meer diaconale buurtkerk.

Gefeliciteerd!

Vrijdag 19 januari heeft Hannah Wapenaar (Eikenlaan 59, 9741 EJ) in de aula van de RUG haar proefschrift met succes verdedigd. Een periode van onderzoeken en schrijven is hiermee afgerond. Namens De Fontein zijn haar bloemen overhandigd. We wensen Hannah succes in haar verdere loopbaan!

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik op nieuwjaarszondag ontving van de gemeente De Fontein.
Ik ben er erg blij mee. Jenny Kroeze

Geheel onverwacht, maar toch fijn dat je niet vergeten wordt, ontving ik zondag 14 januari een prachtig boeket bloemen, mijn hartelijke dank daarvoor. Gré van den Bosch

Meeleven

Dhr. Albert Pieters (Veldspaatstraat 200, 9743 XP) is met hartritmestoornissen opgenomen in het Martiniziekenhuis en heeft een pacemaker ontvangen.
Mw. Catrien Medema (Siersteenlaan 566, 9745 DT) heeft haar heup gebroken en is in het Martiniziekenhuis inmiddels geopereerd.
Mw. Joke van Beveren (Koningsmantel 19, 9404 ML Assen) is wegens ziekte nog met verlof. We wensen haar vanaf deze plaats van harte beterschap!
Mensen in Selwerd die pastorale aandacht nodig hebben kunnen contact opnemen met Hessel Boersma of met ds. Marga Baas.
Onlangs is mw. Wieb Postma-Hofstra (Siersteenlaan 422-20, 9743 ES) aan haar knie geopereerd. Zij is aan het revalideren.

De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Fotoworkshop zaterdag 3 februari

Zaterdag 3 februari van 9.30 – 12.00 uur wordt in De Fontein opnieuw een fotoworkshop aangeboden, met als thema Stilleven. De workshop is bestemd voor ieder die plezier heeft in fotograferen. Het maakt niet uit of je gebruik maakt van de meest geavanceerde apparatuur
of fotografeert met een mobieltje. Na een korte toelichting op het thema en enkele tips gaan we fotograferen, zowel binnen als buiten. Ter afronding laten we elkaar de resultaten zien
en bespreken we de wijze waarop we ons werk zullen exposeren.
Belangstellenden kunnen zich tot 29 januari 2018 als deelnemer aanmelden bij Dikkie van Dommelen (dikkievandommelen@hotmail.com) of Auke Faber (aukefaber@live.nl).

De 40-dagenkalender

Ook dit jaar is er weer een 40-dagenkalender samengesteld door een aantal Groninger kerken.
De Fontein heeft hier ook aan meegewerkt.
Het is een inspirerende kalender geworden als voorbereiding op de tijd voor Pasen.
De A-5 kalender kost 6 euro, de A-4 kalender kost 7 euro. De opbrengst van de kalenders gaat naar de Open Hof. Lijsten om in te tekenen voor de kalender hangen in de hal op het prikbord.
Vanaf morgen, op zondag 28 januari, start de verkoop en kunt u de kalender afhalen in de gang. Ook op zondag 4 februari en zondag 11 februari worden de kalenders verkocht.
Werkgroep diaconaat

Weggeef – en ruilkast in De Fontein

Aanbieden voedsel voor de Stadse Voedselbank
Hebt u soms dingen in huis die niet meer gebruikt worden maar waarvan het jammer is om die weg te gooien? We bedoelen hiermee boeken, cd’s, sierraden, klein speelgoed, curiosa, serviesgoed, linnengoed enz.
Misschien kunt u hiermee iemand anders helpen of plezier doen.
In De Fontein staat een z.g.n. weggeef- en ruilkast waarin deze spullen kunnen worden uitgestald en waar anderen die gratis op kunnen halen. Ook bestaat de mogelijkheid om dingen te ruilen Voor het brengen van spullen en het ophalen hiervan kunt u in De Fontein terecht op woensdag van 10 – 12 uur, donderdag van 10- 11 uur en op zondag tussen 11 tot 12 uur.
Op genoemde uren kunt u in De Fontein ook terecht om levensmiddelen voor de Stadse voedselbank in te leveren, eis is dat de houdbaarheidsdatum niet mag zijn overschreden. Wij zorgen dan dat het bij de voedselbank terecht komt. Voor meer informatie kunt u bellen met :
Jaap Medema tel. 050-5713278
Klara Kelder tel. 050-5778919

BUURTSOEP

Iedere eerste woensdag (7 februari) van de maand wordt in De Fontein soep en stokbrood geserveerd.
Van 12.15 uur tot 13.45 uur zijn bewoners uit de wijk Selwerd, maar ook bewoners uit de omliggende wijken, van harte welkom voor een hapje en een praatje.
Doel van dit project is mensen uit hun isolement te halen.
Samen met Humanitas ,Wij Groningen en De Fonteingemeente wordt op deze manier aan de wijkbewoners gelegenheid gegeven om met elkaar in contact te komen.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 3 vóór 4 februari a.s. inleveren. E-mailadres: zie colofon.

Agenda

31 januari Vrouwengespreksgroep Christofoor.Onderwerp: “Verheerlijking?,” uit ‘In Gesprek’4 door Gë Wiegman. Locatie: Diamantflat, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: Hannah is geslaagd!
Foto 2 en 3: Oecumenische viering op zondag 21 januari j.l. in De Fontein.
Foto 4: Buurtsoep.