Wijknieuws-01: 7 – 21 jan 2017

Bij de vieringen

Zondag 8 januari is de eerste zondag van Epifanie. In de dienst die om 9.30 uur begint is mw. Joke van Beveren de voorganger.
Zondag 15 januari is het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid.
Dit jaar is het thema aangedragen door Duitse christenen: Verzoening, n.a.v. de woorden die Paulus schreef in 2 Korintiërs 5, 14-20. De apostel schrijft dat het de liefde van Christus is die ons drijft.
We vieren een oecumenische dienst van Schrift en Tafel, waarin dit Bijbelgedeelte centraal staat. Voorgangers zijn pastor Frans de Smit en ds. Marga Baas. Medewerking wordt verleend door de cantorij o.l.v. Jose van Dijken.

Week van Gebed voor de eenheid

Op alle dagen in deze week wordt in diverse plaatsen in de stad een gebedsviering gehouden, steeds van 19.30 tot ca 20.45 uur. U bent van harte welkom!


Hartelijk dank!

Mw. Walters wil u allen hartelijk bedanken voor de bloemen, kaarten en telefoontjes die zij mocht ontvangen tijdens het herstel van de val waarbij zij haar voet heeft gebroken.
Dhr. Walters bedankt voor de bloemen van de kerk i.v.m. zijn 89e verjaardag.

Blij verrast was ik toen op 1e kerstdag na de dienst een prachtig boeket witte bloemen bij mij werden bezorgd, mijn hartelijke dank.
Kina Kroeze

Heel hartelijk bedankt voor de bloemen en kaarten die ik heb gekregen in het ziekenhuis en Maartenshof en ook bij mij thuis.
Het heeft mij heel erg gesteund. Femmie Dolfing

Beste Fonteiners,
Voor ongeveer twee weken terug kregen we een pracht bos bloemen van en via de kerk.
Ze hebben heel lang staan te pronken in de kamer.
Nog heel hartelijk dank daarvoor. Ook namens mijn vrouw die nu weer langzaam begint op te knappen.
Groetjes, fam. Leijendekker

Contact gezocht!

Tony Erestein heeft vroeger vaak de diensten in De Fontein bezocht, met name met de kindernevendienst is het eertijds begonnen.
Momenteel woont hij in Sappemeer in de Dahliastraat 8, postcode 9611 GK.
Hij zou het zeer op prijs stellen om af en toe eens een kaartje van een gemeentelid van De Fontein te ontvangen.

Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan onze ouderling Pastoraat, Hessel Boersma. Hij zorgt er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. Telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com

Dhr. Joop Zijlema werd vlak voor Kerst met hart-problemen voor onderzoek opgenomen in het UMCG. Inmiddels is hij weer thuisgekomen.
Omdat zij meer zorg nodig heeft, is mw. B. Hoeksema-Emmelkamp van de Planetenlaan 311 verhuisd naar het Heijmanscentrum, Henri Dunantlaan 20.
Mw. H. Zuidema-Kuipers is opgenomen in Innersdijk, Verlaatweg 10 , 9791 DR te Ten Boer, afdeling Ennemaborg, kamer 80
Mw. Gea Kox is opgenomen in het UMCG, afdeling U.C.P.
De mensen in deze rubriek zijn blij met een kaartje als teken dat er aan hen gedacht wordt!
Alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, wensen wij kracht toe en de nabijheid van God en mensen.

Wij gedenken

Op zondag 18 december is na een periode van ziekte Geert Hovius overleden in de leeftijd van 68 jaar. Samen met zijn vrouw Gea woonde hij aan de Robijnstraat 47.
Op donderdag 22 december vond de begrafenis plaats op Selwerderhof, voorafgegaan door een dienst van Woord en gebed in de aula van de begraafplaats.
Voorganger was ds. Marga Baas.
Moge de Eeuwige troost en bemoediging schenken aan allen die hem missen.

Een berichtje voor gemeenteleden die de reguliere kerkdiensten thuis via internet meebeleven

Als coördinator van de kerktelefoon, tegenwoordig kerkradio genoemd, kreeg ik de afgelopen weken enkele vragen over het beluisteren van onze reguliere kerkdiensten via internet
De eerste vraag kwam van de sIKN, de landelijke organisatie die de techniek van de uitzendingen verzorgt. Ieder jaar onderzoeken zij of de beschikbare capaciteit van de bestaande internet verbindingen nog toereikend is of uitgebreid moet worden.
Aan mij de vraag of ik kon aangeven hoeveel internet luisteraars wij in onze wijk hebben.
Een vraag die ik niet kan beantwoorden
De tweede vraag kwam van onze wijkdiaconie. Zij willen graag alle gemeenteleden die niet in staat zijn de reguliere kerkdiensten in de Fontein bij te wonen thuis bezoeken om samen met hen een vorm van avondmaal te vieren. Uiteraard alleen als deze gemeenteleden daar zelf behoefte aan hebben.
Ook daar speelt hetzelfde probleem dat onze internet luisteraars anoniem zijn.
U kunt ons helpen door, als u via internet onze kerkdiensten beluisterd, even naar mij als coördinator een mailtje te sturen met uw naam en e-mailadres.
Mijn e-mailadres is j.m.steketee@steketee.info.
Ik zorg er dan voor dat zowel de sIKN als de wijkdiaconie deze informatie ontvangen.
Een bijkomend voordeel voor u, als dan bekende luisteraar, is dat de liturgie voor de diensten in de Fontein in het vervolg bij u wordt thuisbezorgd.
Alvast bedankt voor uw medewerking en een gezegend 2017 toegewenst door
Koos Steketee

Collectedoel zondag 8 januari – Stichting Weeskinderen Kontum Vietnam (SWKV)

Op zondag 8 januari is de collecte bestemd voor SWKV. Voor onze kerkgemeente geen onbekende stichting. Twee jaar geleden heeft De Fontein de Stichting Weeskinderen Kontum Vietnam als projectdoel gehad. Ook hebben sommige gemeenteleden van onze kerk toen een weeskind ‘geadopteerd’ als sponsor. Met de voorzitster Dinie Jansen is nog steeds contact. Onlangs op 11 december bezocht ze nog onze kerstmarkt samen met iemand van het bestuur.

Op dit moment is SWKV bezig met het opzetten van een IMKERPROJECT zodat schoolkinderen die klaar zijn met school het vak van imker kunnen leren en zo in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Alles moet echter opgezet en voorbereid worden. De scholing, de materialen om bijenkasten te maken, bijenvolken aanschaffen, spullen voor de verwerking van de honing enz.

Er is al een mooi bedrag binnen, maar ondanks de gunstige vooruitzichten m.b.t. de besteding van de fondsen, is voortzetting van fondsenwerving een must. Wat ook erg belangrijk is dat SWKV straks de weeskinderen, die een imkerij gaan opzetten in hun dorp van afkomst, voorzien van de benodigde materialen. Deze kinderen gaan met lege handen naar huis en hebben nooit de kans gehad geld te sparen. Zonder hen te voorzien van startmateriaal kunnen zij niets van de grond krijgen.
U zult begrijpen dat er nog veel geld nodig is de komende jaren om dit project tot een succes te maken en een aantal kinderen een goede toekomst te bezorgen.
Financiële hulp van u geeft Stichting Weeskinderen Kontum Vietnam de mogelijkheid deze kinderen een toekomst te geven. Doet u mee? Van harte aanbevolen!!
(Graag bevelen wij dan ook nog weer het bankrekeningnummer NL15RABO0144241404 t.n.v. Stichting Weeskinderen Kontum-Vietnam aan om hier donaties voor dit mooie project te storten. Graag bij doneren vermelden imkerproject)
Werkgroep Diaconaat

Kunst in de Fontein

Voor informatie klik hier

Bijbel op donderdag

Donderdag 12 januari gaat deze kring weer beginnen. We buigen ons over hoofdstuk 2 en 3 van het Mattheusevangelie. Tijd: 14.30 – 16.30 uur in De Fontein.

Geloven op maandag

Op maandag 16 januari komen we om 20.00 uur weer bij elkaar ten huize van Marga Baas.
We gaan verder met de vijf vuistregels voor het lezen van de Bijbel.

Weidse wandeling

Zaterdag 21 januari is het weer zover! We maken dit keer een rondwandeling van ca 12 km vanuit Zoutkamp. Onderweg komen we in Vierhuizen en Houwerzijl. Om 9.30 uur vertrekken we per auto vanaf De Fontein. Om ca 10.15 uur beginnen we in Zoutkamp te lopen. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Marga Baas (E: marga.baas@home.nl). Graag ook even aangeven of je over een auto beschikt.

Inleverdata kopij Kerk in Stad

Kopij voor Kerk in Stad nr. 2 vóór 15 januari inleveren. E-mailadres zie colofon.

Agenda

9 januari Moderamen in De Fontein, aanvang: 19.30 uur.

Foto 1: Een dochtertje van Geartsje Visser steekt de kerstkaars aan.
Foto 2: Onder vrolijk geklingel van de kinderen werd “Middenin de winternacht” gezongen.
Foto 3: De kerststal met daaraan de sterren van het afgesloten project.
Foto 4: Werk van Sabine Liedtke.