Antependia

Op Kerkomroep is de dienst op zondag te volgen en recente diensten, die in De Fontein werden gehouden, te beluisteren.

Antependia

Een antependium is een van de tafel afhangende loper in één van de 4 kleuren van het kerkelijk jaar.Deze 4 (belangrijkste) kleuren zijn:

Paars: de kleur van boete en inkeer;
voor advents- en lijdenstijd (40-dagentijd).
Wit: de kleur van vrede, reinheid en van de overwinning;
voor de hele Kerst- en Paaskring
en eventueel de zondag na Pinksteren (zondag Trinitatis).
Rood: het Pinkstervuur; het leven uit de Geest;
voor het Pinksterfeest en voor vieringen waarin mensen belijdenis doen of
waarin een ambtsdrager wordt bevestigd
Groen: de kleur van de levende hoop;
voor de tijd tussen Kerst en de Veertigdagentijd en
voor de tijd tussen Pinksteren en Advent.