Jeugd

Het jeugdwerk in de wijkgemeente wordt gecoördineerd door de werkgroep Jeugd en Jongeren.

De jeugdouderlingen vormen de schakel met de kerkenraad.

De activiteiten voor en door jongeren in de wijkgemeente omvatten op dit moment:

  • catechese,
  • kindernevendienst,
  • jeugdclub,
  • tienerdiensten en
  • de gespreksgroep Jongeren en Kerk.

Onder deze rubriek vindt u informatie over diverse groepen jongeren, behorend bij de Fontein.
Links ziet u de verschillende groepen met een onderverdeling naar aktiviteiten.