HiP

Mijn werk voor HiP

Door Hilbert Annen
Kent u HiP? Het is de afkorting van Hulp in Praktijk. De protestantse wijkgemeenten
De Fontein en Beijum–De Hunze zijn er bij aangesloten, evenals vele andere kerken
in de stad Groningen. HiP is in 30 plaatsen in Nederland actief en daar komen snel meer
plaatsen bij. Het is een instrument voor de kerken om actief te zijn met praktische
hulpverlening. HiP ondersteunt de plaatselijke kerken door contacten tot stand te
brengen tussen de kerk en degenen die hulp nodig hebben.

Het werkt zó. Iemand die hulp nodig heeft belt 0900-4474474. Bij HiP pakt een maatschappelijk
werker de telefoon op. Die weet precies wie hulp kan bieden en kent de hulpverlenende instanties in
de plaatsen waarin HiP actief is. Daar onderhoudt HiP contacten mee. Deze deskundige kan ook de
juiste vragen stellen om er achter te komen of de beller inderdaad ook hulpbehoevend is. Want het
is natuurlijk niet de bedoeling dat kerkelijke vrijwilligers een kamertje van een villa in Blaricum gaan
behangen. Zodra het gaat om praktische hulpverlening, zoals een bezoekje brengen, iemand naar het
ziekenhuis brengen (niet iedereen heeft een taxi-pas), een boodschapje doen, een lekkende kraan
repareren of een laminaatvloer leggen, dan geven de meeste instanties geen thuis. Hier ligt een taak
voor de bij HiP aangesloten kerken. Want de kerk wil helpen wie geen helper heeft.

Indien een kerk zich aansluit bij HiP vraagt het aan de gemeenteleden zich aan te melden als
vrijwilliger. De vrijwilliger krijgt van HiP een enquêteformulier, waaruit blijkt waar zijn of haar talenten
liggen. Zo weet HiP precies wie de juiste man of vrouw is om de gevraagde hulp te verlenen.
Zodra iemand om hulp vraagt, belt HiP de juiste vrijwilliger in de buurt en vraagt of die bereid is de
gevraagde hulp te verlenen. Natuurlijk kan het voor de vrijwilliger wel eens niet goed uitkomen. HiP
belt dan gewoon een andere vrijwilliger. Indien een vrijwilliger de klus aanneemt, krijgt hij of zij nadere
informatie over de klus. De contactpersoon van de kerk waarbij de vrijwilliger is aangesloten krijgt ook
bericht dat de betreffende persoon een klus heeft aangenomen. Voor de Protestantse kerken is die
contactpersoon een diaken van de betreffende wijkgemeente.

HiP
Zelf ben ik al twee jaar als vrijwilliger ingeschreven bij HiP en heb al heel wat klusjes gedaan. Een
voorbeeld van een wat grotere klus is een verhuizing die ik gedaan heb. Ik bezit een gesloten
aanhanger, een kleine verhuizing behoort hierdoor tot de mogelijkheden.

Een bejaarde alleenwonende Marokkaanse man is niet meer al te goed ter been en moet van een
bovenwoning naar een benedenwoning een straat verderop verhuizen. Voor deze klus werk ik samen
met een andere vrijwilliger die is aangesloten bij een evangelische gemeente in de stad. Leuk om zo
samen te werken. De afgesproken tijd is één uur op de zaterdagmiddag. Dan blijkt dat er nog niets is
ingepakt. De woning moet in de loop van de volgende week leeg worden opgeleverd, dus het moet
wel doorgaan. De man bedenkt ook dat de twee zitbanken er via het balkon uit moeten, dat krijgen
we niet voor elkaar met z’n tweeën. Hij belt twee Marokkaanse jonge mannen, kennissen van zijn
voormalige buren, die al vrij snel komen opdagen. Deze jongens zien de situatie meteen in en helpen
niet alleen met de zitbanken, maar blijven de hele middag en gaan aan de slag met inpakken en
klaarzetten voor de verhuizing. Hierdoor kunnen wij, als vrijwilligers van HiP, ons concentreren op het
overbrengen van de spullen. In een plezierige sfeer met natuurlijk een pauze met Marokkaanse thee,
weten we de verhuizing tegen 6 uur af te ronden. De zaak is over!

De man toont zich zeer dankbaar en wil ons een vette fooi geven. Maar dat is natuurlijk de bedoeling niet.
We hebben al uitgelegd dat we namens de kerk hulp verlenen en mijn mede-vrijwilliger reageert met
‘shaloom’. De man spreekt naast Nederlands natuurlijk Arabisch en ik vertaal het met ‘salaam’. Dat is
duidelijk. We krijgen een emotionele omhelzing en we moeten in de toekomst zeker eens terugkomen om
thee te komen drinken. Ik zie terug op een geslaagde klus en een hele leuke middag.