Diaconaal project 2015-2016 Syrie

Op 1 januari 2015 begonnen we in samenwerking met de Russisch orthodoxe kerk aan onze acties voor Kamisli. Veel Syriërs vluchtten naar Kamisli omdat het toen nog een redelijk veilige stad in het land zelf was. Door onze contacten met de Syrisch orthodoxe kerk in Glane werd en wordt nog steeds € 300,- per maand overgemaakt naar een bankrekening in Glane. De Syrisch orthodoxe kerk heeft zijn contacten in Kamisli aan wie zij het geld overmaken. In totaal is er € 6000,- overgemaakt. Hiervan werden voedselpakketten ter waarde van € 15,- in Turkije aangeschaft. Zo’n pakket bevat boter, olie, suiker, rijst, thee, spaghetti en halwa (een oosterse zoetigheid). Hiervoor zijn zij ons zeer dankbaar. Op de rekening van de penningmeester staat nog een bedrag van circa € 3600,-. We kunnen dit project dus blijven steunen tot eind 2017. Alle mensen die zich ingezet hebben met menskracht en financiële ondersteuning worden hartelijk bedankt. Dit project is nu helemaal afgerond.