Adressen


Predikant

Ds. Marga (M.P.) Baas,
Leegeweg 1-30, 9746 TA Groningen,
Tel. 050-579 85 08
E-mail: marga.baas@home.nl

Vaste werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Telefonisch het best bereikbaar op ma t/m vr tussen 18.30 en 19.00 uur.


Geen Info

Scribaat:

Dhr. J.F. Medema
Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen
Tel. 050-571 32 78
E-mail: JaapMedema43@gmail.com

Penningmeester:

Dhr. J.M. Stellingwerff,
Maluslaan 110, 9741 LP Groningen,
postbanknummer 811 88 87 (t.n.v. Stichting Wijkfonds De Fontein).

Wijkcorrespondent: Dhr. F. Breidenbach,
Goudlaan 127, 9743 CC Groningen,
Tel. 050-577 53 80
E-mail: de.fontein@home.nl

Kerkmeester:

Dhr. D.J. Dijkstra
Ranonkelstraat 34, 9741 LT Groningen
Tel 050-577 25 13
e-mail: DickDijk@home.nl

Kerkgebouw “de Fontein”

Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen
Tel. 050-573 11 88
Informatie: www.defontein.info,
E-mail: webmaster.de.fontein@defontein.info

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te Groningen
Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen
Tel. 050-318 36 36

 
 


Email voorzitter werkgroep Pastoraat: Hessel Boersma hessel.boersma@gmail.com

Diaconaat De Fontein: banknummer NL45 INGB 0003 2086 49