Wijkgemeente De Fontein

De Gemeente

FontkerkDe Fontein is een levendige gemeente in het noorden van de stad Groningen en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

De gemeente wil een brede en open geloofsgemeenschap zijn, waar een ieder zich welkom mag voelen – ongeacht leeftijd, sekse, huidskleur of seksuele geaardheid. Iedereen heeft de ruimte om het geloof op eigen wijze te beleven en Christen te zijn.

Binnen die ruimte vinden we het belangrijk om samen gemeente te zijn, want geloven doe je ook als gemeenschap. Dit uit zich in de wekelijkse kerkdiensten en activiteiten zoals: gespreksgroepen, diaconale projecten, zang (cantorij en Goede Herder kerkkoor), de tienerdiensten.

De leden van de Protestantse Gemeente de Fontein komen met name uit de wijken Selwerd, Vinkhuizen, Paddepoel, De Held, Gravenburg en Reitdiep

Lees meer …

Meldpunt uitvaarten

050 – 205 33 30 Klik hier vor meer info.


FontGlasAanvang zondagse kerkdienst:
9:30 uur in De Fontein

3e zondag van de maand: 9:30 uur in de Nieuwe Kerk


Klik hier voor het meest recente Wijknieuws.
Klik hier voor Wijknieuws van oudere datum.

Kerkgebouw: De Fontein,
Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen,
tel. 573 11 88

Kerkmeester: Dhr. D.J. Dijkstra,
Ranonkelstraat 34, 9741 LT Groningen,
tel. 577 25 13
e-mail: DickDijk@home.nl

Medewerkers

Voor telefoon en/of (e-mail-)adressen van
onderstaande medewerkers, klik hier

Predikant: ds. Marga (M.P.) Baas
Kerkelijk werker: Joke van Beveren
Scriba: Dhr. Jaap (J.F.) Medema
Penningmeester: Dhr. Jaap (J.M.) Stellingwerff
Wijkcorrespondent: Dhr. Frans Breidenbach

Website: www.defontein.info
Info: webmaster.de.fontein@defontein.info
Diaconaat De Fontein: banknummer 320 86 49

Wijknieuws

01: 13 – 27 jan
02: 27 jan – 10 feb
03: 10 – 24 feb
04: 25 feb – 11 mrt
05: 11 – 25 maart
06: 25 mrt – 8 apr
07: 8 – 22 april
08: 22 apr -6 mei
09: 6 mei – 27 mei
10: 27 mei – 11 jun
11: 10 juni – 24 juni
12: 24 juni – 8 juli
13: 8 – 22 juli
14: 22 juli – 2 sep
15: 2 sep – 16 sep
16: 16 – 30 sep
17: 30 sep – 14 okt
18: 14 – 28 okt
19: 28 okt – 11 nov
20: 11 – 25 nov
21: 25 nov – 9 dec
22: 9 – 23 dec
23: 23 dec – 6 jan